Předměty

Katedra podnikání se podílí na doktorském stupni studia na výuce oborů:

  • Podniková ekonomika a management
  • Ekonomie.

Povinné předměty

Ident Název Garant Obor
PM_912 Management pro budoucnost doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Podniková ekonomika a management

Volitelné předměty

Ident Název Garant Obor
PO_921 Výzkum podnikání doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Podniková ekonomika a management
Ekonomie

Podrobné informace o doktorském studiu včetně přijímacího řízení naleznete na stánkách FPH.