Ostatní publikační činnost

2022

2021

2020

  • OREL, Marko, CHYTKOVÁ, Zuzana, MAYERHOFFER, Manuel. Managing Human Talent in Coworking Spaces: Industry Overview of Study on HR Sourcing Techniques. Výzkumná zpráva shrnuje výzkum mechanismů přitahování a udržení talentů v coworkingových prostředích ve visegrádské oblasti, provedený s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska. Slouží jako výzkumná zpráva, která je určena pro státní správu a další releva. Praha : Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, 2020. 10 s. (Další autoři: PILKOVA, Anna, HORVATH, Dora, STARNAWSKA, Marzena).
  • OREL, Marko. In support of coworking environments: Policy and other supportive mechanisms. Zpráva o politice je za prvé určena politickým a dalším příslušným činitelům rozhodování, aby získali přehled o tom, jak vytvořit politický mechanismus, který podpoří další růst coworkingových prostředí v regionu, a tak nepřímo ovlivní místní ekonomiky. Praha : Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, 2020. 10 s. (Další autoři: PILKOVA, Anna, HORVATH, Dora, STARNAWSKA, Marzena).
  • DRLÍKOVÁ, Jana, BYSTŘICKÁ, Jana, HRUŠKA, Martin. Průvodce evaluátora: Sbírka evaluačních tipů a doporučení [online]. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2020. 130 s. ISBN 978-80-7538-247-4. eISBN 978-80-7538-248-1. Dostupné z: https://dotaceeu.cz/getmedia/05897e7c-7a52-482c-a3d4-cf29369e0cbe/Pruvodce-evaluatora_2020.pdf.aspx. (Další autoři: DVOULETÝ, Ondřej).
  • CHATZIVGERI, Eleni, ŠINDELÁŘ, Michal, aj. Accounting and the mitigation of the resource curse: Exploring the efficacy of the EU Law concerning Reports on Payments to Governments in country-specific contexts across the EU [online]. The STAR Collective kolektiv autorů je zveřejněn v Appendixu 3 této zprávy. United Kingdom : Association for Business & Economics Research, 2020. 58 s. eISBN 978-1-902384-13-9. Dostupné z: http://visar.csustan.edu/aaba/Haslamstarcollective2020.pdf.
  • PIKHART, Zdeněk, PFEIFER, Lukáš. Výzvy a rizika pro fiskální a finanční stabilitu na počátku 21. století a rámcové možnosti jejich řešení. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2/2020. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. 134 s. ISBN 978-80-88018-31-5.

2019

  • BLAŽKOVÁ, Ivana, DVOULETÝ, Ondřej, MACHEK, Ondřej. What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech Food Industry. In: 5th International Scientific Conference on New trends in management and production engineering – regional, cross-border and global perspectives [online]. Brenna, 07.06.2019 – 08.06.2019. Brenna : Akademia WSB, 2019. 1 s. Dostupné z: http://www.wsb.edu.pl/conference-program-new-trends-in-management-and-production-engineering,m,conf,3390.
  • CIEśLIK, Jerzy, DVOULETÝ, Ondřej. Segmentation of the population of solo self-employed. In: TAKE Conference 2019: Theory and Applications in the Knowledge Economy. Vídeň, 03.07.2019 – 05.07.2019. Vídeň : Wirtschaftsuniversität Wien, 2019. 1 s.
  • DVOULETÝ, Ondřej. Development of Entrepreneurial Activity in the Czech Republic over the Years 2005-2017. In: International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019). Petrovice, 16.05.2019 – 17.05.2019. Petrovice : Slezská univerzita v Opavě, 2019. 1 s.
  • DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana. The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry. In: 19th Annual Conference of the European Academy of Management: Exploring the Future of Management. Lisabon, 26.06.2019 – 28.06.2019. Lisabon : European Academy of Management, 2019, s. 496.
  • DVOULETÝ, Ondřej, HORA, Ondřej. Analysis of the start-up subsidy for unemployed in the Czech Republic. In: Konference České evaluační společnosti 2019: Evaluace – cesta k systémovým změnám [online]. Praha, 27.05.2019. Praha : Česká evaluační společnost, 2019. 21 s. Dostupné z: https://czecheval.cz/cs/Konference/Konference-2019.