Ostatní publikační činnost

2019

 • BLAŽKOVÁ, Ivana, DVOULETÝ, Ondřej, MACHEK, Ondřej. What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech Food Industry. In: 5th International Scientific Conference on New trends in management and production engineering – regional, cross-border and global perspectives [online]. Brenna, 07.06.2019 – 08.06.2019. Brenna : Akademia WSB, 2019. 1 s. Dostupné z: http://www.wsb.edu.pl/conference-program-new-trends-in-management-and-production-engineering,m,conf,3390.
 • CIEśLIK, Jerzy, DVOULETÝ, Ondřej. Segmentation of the population of solo self-employed. In: TAKE Conference 2019: Theory and Applications in the Knowledge Economy. Vídeň, 03.07.2019 – 05.07.2019. Vídeň : Wirtschaftsuniversität Wien, 2019. 1 s.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Development of Entrepreneurial Activity in the Czech Republic over the Years 2005-2017. In: International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019). Petrovice, 16.05.2019 – 17.05.2019. Petrovice : Slezská univerzita v Opavě, 2019. 1 s.
 • DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana. The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry. In: 19th Annual Conference of the European Academy of Management: Exploring the Future of Management. Lisabon, 26.06.2019 – 28.06.2019. Lisabon : European Academy of Management, 2019, s. 496.
 • DVOULETÝ, Ondřej, HORA, Ondřej. Analysis of the start-up subsidy for unemployed in the Czech Republic. In: Konference České evaluační společnosti 2019: Evaluace – cesta k systémovým změnám [online]. Praha, 27.05.2019. Praha : Česká evaluační společnost, 2019. 21 s. Dostupné z: https://czecheval.cz/cs/Konference/Konference-2019.

2018

 • BALATKA, Michal, HADÁČEK, Libor, FUCHS, Pavel, KAMENICKÝ, Jan, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk, KOUCKÝ, Miroslav, KROUPOVÁ, Lenka, SOUŠEK, Radovan, ŠPAČEK, Miroslav, ZAJÍČEK, Jaroslav. BOSR – Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze. Praha : VŠE v Praze – IKM, 2018. 116 s.
 • BALATKA, Michal, HADÁČEK, Libor, FUCHS, Pavel. BOSR – Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020, Ministerstvo vnitra ČR, (11 stran zpráva+ 30 stran příloha). Praha : VŠE v Praze – IKM, 2018. 41 s. (Další autoři: KAMENICKÝ, Jan, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk, KOUCKÝ, Miroslav, KROUPOVÁ, Lenka, SOUŠEK, Radovan, ŠPAČEK, Miroslav, ZAJÍČEK, Jaroslav).
 • DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, LONGO, Maria Cristina, LUKEŠ, Martin, ANDERA, Michal. Exploring Effects of the Czech Entrepreneurial Infrastructure: Do Incubated Firms Report Better Financial Results? In: 18th Annual Conference of the European Academy of Management: Research in Action [online]. Reykjavik, 19.06.2018 – 22.06.2018. Reykjavik : University of Iceland, 2018. 1 s. Dostupné z: https://2018.euramfullpaper.org/programme/papers.asp.
 • DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana. Assessing Microeconomic Effects of Public Subsidies in the Czech Food Processing Industry: A Counterfactual Impact Evaluation. In: 18th Annual Conference of the European Academy of Management: Research in Action [online]. Reykjavik, 19.06.2018 – 22.06.2018. Reykjavik : University of Iceland, 2018. 1 s. Dostupné z: https://2018.euramfullpaper.org/programme/papers.asp.
 • DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana. Effects of Public Subsidies on Productivity of Firms in the Czech Food Industry. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018) [online]. Praha, 31.05.2018 – 01.06.2018. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2018, s. 239–247. ISBN 978-80-245-2274-6. Dostupné z: https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2018/07/Conference_Proceedings_IMES_2018.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, ČADIL, Jan, MIROŠNÍK, Karel. Do firms supported by credit guarantee schemes report better financial results? In: 10th Joint IOS/APB/EACES Summer Academy on Central and Eastern Europe: Firm Behaviour in Central Europe. Tutzing, 11.06.2018 – 13.06.2018. Tutzing : Akademie für Politische Bildung, 2018. 1 s.
 • DVOULETÝ, Ondřej, GORDIEVSKAYA, Alisa, PROCHÁZKA, David Anthony. Investigating the Relationship between Entrepreneurship and Regional Development: Case of Developing Countries. In: 5th International Scientific Conference on New trends in management and production engineering – regional, cross-border and global perspectives [online]. Brenna, 07.06.2018 – 08.06.2018. Brenna, 2018. 1 s. Dostupné z: http://www.wsb.edu.pl/conference-program-new-trends-in-management-and-production-engineering,m,conf,3390.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Are Self-employed Individuals With and Without Employees Driven by the Same Factors? Empirical Findings from Europe. In: Global Research Workshop on Freelancing and Self-Employment 2018 [online]. Londýn, 26.04.2018 – 27.04.2018. Londýn : Centre for Research on Self-Employment (CRSE), 2018, s. 11–21. Dostupné z: http://crse.co.uk/sites/default/files/Global-Research-Workshop-on-Freelancing-and-Self-Employment-2018.pdf.
 • CHMELÍKOVÁ, Gabriela, KRAUSS, Annette, DVOULETÝ, Ondřej. Performance of microfinance institutions in Europe – Does social capital matter? In: 2018 Financial Management Association European Conference [online]. Oslo, 13.06.2018 – 15.06.2018. Oslo, 2018. 1 s. Dostupné z: https://www.ifn.se/storage/ma/b8b981aea844494ba3c76bbc797d7608/9476a44828b648f7992db91633f155dd/pdf/194C46A6A 16769322FD271C6425D1CA6CB7CED49/FMA%20Norway%20Program%202018.pdf.
 • FELDMANN, Manuel, LUKEŠ, Martin, UHLANER, Lorraine Marie. Family business as a career choice: how do young successors in Europe differ from employees and founders? In: 18th Annual Conference of the European Academy of Management: Research in Action [online]. [online]. Reykjavik, 19.06.2018 – 22.06.2018. Reykjavik : University of Iceland, 2018, s. 1. Dostupné z: https://2018.euramfullpaper.org/programme/search.asp?qs=martin+lukes&Search=Search.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, KASAL, Radan. Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2018. 114 s. (Další autoři: KOPECKÝ, Jan, KOŘENÁŘ, Václav, NAGY, Tomáš, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Vladislav, VALEŠ, Radek, WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Tomáš, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • VICH, Marek, LUKEŠ, Martin, BURIAN, Jan. Development of relational mindfulness among future managers and leaders: Examination of the Relational Mindfulness Training (RMT) in management education. In: 18th Annual Conference of the European Academy of Management: Research in Action [online]. Reykjavik, 19.06.2018 – 22.06.2018. Reykjavik : University of Iceland, 2018. 1 s. Dostupné z: https://2018.euramfullpaper.org/programme/search.asp?qs=marek+vich&Search=Search.

2017

 • BALATKA, Michal, HADÁČEK, Libor, FUCHS, Pavel. BOSR – Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné nouze. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020, Ministerstvo vnitra ČR, (9 stran zpráva + 58 stran příloha). Praha : VŠE v Praze – IKM, 2017. 67 s. (Další autoři: KAMENICKÝ, Jan, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk, KOUCKÝ, Miroslav, KROUPOVÁ, Lenka, SOUŠEK, Radovan, ŠPAČEK, Miroslav, ZAJÍČEK, Jaroslav).
 • BENDA, Luděk, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk. Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2017. 95 s. (Další autoři: KOŘENÁŘ, Václav, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Vladislav, WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Natali, WASSEBAUER, Tomáš, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • BLAŽKOVÁ, Ivana, DVOULETÝ, Ondřej. Podpora potravinářského průmyslu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – alokace dotací a jejich dopad na výkonnost podpořených podniků. In: Region v rozvoji společnosti [online]. Brno, 19.10.2017 – 20.10.2017. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 56–66. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana. Are Publicly Supported Companies in the Czech Food and Drink Industry Performing Better? Initial Findings from the Microdata. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 168–179. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MÜHLBÖCK, Monika, WARMUTH, Julia Rita, KITTEL, Bernhard. ‚Scarred‘ Young Entrepreneurs: Exploring Young Adults‘ Transition from Former Unemployment to Self-employment. In: ECPR General Conference 2017 [online]. Oslo, 06.09.2017 – 09.09.2017. Oslo : European Consortium for Political Research, 2017. 1 s. Dostupné z: https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=36364&EventID=96.
 • DVOULETÝ, Ondřej, ANDERA, Michal, LUKEŠ, Martin, ORAVCOVÁ, Zuzana. Who is Really Residing in the Czech Business Incubators? In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 180–189. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, VANCEA, Mihaela. What Predetermines Young People’s Unemployment? Findings from a Cross-sectional Survey in Eleven European Countries. In: The 29th Annual Conference of European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) 2017 [online]. Budapešť, 19.10.2017 – 21.10.2017. Budapešť : European Association for Evolutionary Political Economy, 2017. 1 s. Dostupné z: http://eaepe.org/content/documents/Conference2017/EAEPE2017_GUIDE.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin. Report on Policies on Business Start-ups and Self-employment [online]. Praha : VŠE, 2017. 48 s. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/320472517_Report_on_Policies_on_Business_Start-ups_and_Self-employment.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Entrepreneurship and taxation: Relationship between the Corporate Tax Rate and the New Business Formation in the Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 348–355. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/20-Dvoulety-Ondrej-paper.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Finanční nástroje podpory podnikání: Zatím bez krátkodobých dopadů? In: 3. konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci: Evaluace ESI fondů v ČR: Od poznání k rozhodování [online]. Praha, 22.11.2017. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017. 1 s. Dostupné z: http://www.s-f.cz/getmedia/53343829-0032-409e-a2a5-e642de5045c7/Program-draft_rozsirene_cj_final_3.pdf?ext=.pdf.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, SRPOVÁ, Jitka. Sustainable HR management and aging labor force. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 507–517. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/274-Hronova-Stepanka-paper.pdf.
 • HRONOVÁ, Štěpánka. Digital Sustainability Reporting in the Era of Knowledge Society. In: BESEDA, Jan, ROHLÍKOVÁ, Lucie, BAŤKO, Jan (ed.). DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society (DisCo 2017) [online]. Praha, 26.06.2017 – 27.06.2017. Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2017, s. 353–359. ISBN 978-80-86302-82-9. Dostupné z: http://disconference.eu/wp-content/uploads/2017/01/DisCo-2017-Open-education-as-a-way-to-a-knowledge-society_-12th-conference-reader-1.pdf.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav. Optimalizace procesů zajištění funkčnosti kritické infrastruktury. In: TITKO, Michal, KRAJČÍR, Maroš, HALAJ, Martin, URBANCOVÁ, Zdenka, VALÁŠKOVÁ, Zuzana (ed.). Riešenie krízových situácií v špecifickom prosredí. Žilina, 24.05.2017 – 25.05.2017. Žilina : EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline, 2017, s. 218–223. ISBN 978-80-554-1332-7.
 • KUČERA, Dušan, MÜLLEROVÁ, Jana. The Value orientation of the Czech companies in the frame of sustainable corporate responsibility. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 496–504. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • KUNZ, Vilém, HRONOVÁ, Štěpánka. Corporate sustainability reporting. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 505–515. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, DVOULETÝ, Ondřej, HOLIENKA, Marian. Predictors of Youth Self-employment: Empirical Results from Ten European Countries. In: 17th Annual Conference of the European Academy of Management: Making Knowledge Work [online]. Glasgow, 21.06.2017 – 24.06.2017. Glasgow : University of Strathclyde, 2017. 1 s. Dostupné z: http://2017.euramfullpaper.org/program/papers.asp.
 • LUKEŠ, Martin, DVOULETÝ, Ondřej. Employment or self-employment of young people? The role of parents, traits and values. In: EAWOP abstracts [online]. Dublin, 17.05.2017 – 21.05.2017. Dublin : EAWOP, 2017, s. 648. Dostupné z: http://eawop.org/ckeditor_assets/attachments/855/final_version_abstract_book_dublin_2017.pdf?1497813734.
 • MARTÍNEZ, Felipe, SVOBODOVÁ, Ivana, LORENC, Miroslav. Startups role in national industry 4.0 implementation. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 584–594. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Jiří. Open Innovation and Sharing Economy as Key Building Blocks of Collaborative Economy Approach. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 1633–1643. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/112-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Strategic management of open innovation in the service sector. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017) [online]. Praha, 25.05.2017 – 26.05.2017. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 929–941. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf.
 • TITTELBACHOVÁ, Šárka, DIANOVÁ, Markéta, KOUBA, Vojtěch. Měření výkonnosti destinací turismu v České republice pomocí metody 3E. Praha : VŠE, 2017. 234 s. (Další autoři: LINDNER, Milan, SVOBODOVÁ, Ivana, TYSLOVÁ, Irena).
  VACÍK, Emil, ŠPAČEK, Miroslav. Open Innovation Model Design in the Services Industry Matching the Environment of the Industry 4.0 Philosophy. In: KOCOUREK, Aleš (ed.). Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum [online]. Liberec, 11.09.2017 – 13.09.2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s. 390–398. ISBN 978-80-7494-349-2. Dostupné z: http://www.lef-tul.cz/sekce/LEF_2017.pdf.
 • VICH, Marek, LUKEŠ, Martin, BURIAN, Jan. Examination of relational mindfulness in management education: development and validation of Relational Mindfulness Training (RMT). In: The 15th European Congress of Psychology [online]. Amsterdam, 11.07.2017 – 14.07.2017. Amsterdam : European Federation of Psychology Associations, 2017, s. 87–88. Dostupné z: https://www.eiseverywhere.com/ehome/221918/542240/.
 • VIKTORA, Martin, ŠPAČEK, Miroslav. Innovative approaches and creativity in economic administration of courts in the Czech Republic. In: 2017 EGPA Annual Conference [online]. Milano, 28.08.2017 – 01.09.2017. Milano : EGPA/European group for public administration, 2017, s. 1–13. Dostupné z: http://www.egpa-conference2017.org/programme/.

2016

 • ANDERA, Michal, LUKEŠ, Martin. Business Incubators in the Czech Republic: Well spent money? In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016 [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : VŠE Praha, 2016, s. 9–20. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • BENDA, Luděk, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk. Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2016. 33 s. (Další autoři: KOŘENÁŘ, Václav, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Vladislav, WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Natali, WASSEBAUER, Tomáš, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • DĚDINA, Jiří, VÍTKOVÁ, Kamila. Nové trendy v organizační architektuře podniků. In: Nové trendy 2016 – New Trends 2016, 11. ročník mezinárodní vědecké konference. Znojmo, 24.11.2016 – 25.11.2016. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2016. 7 s. ISBN 978-80-87314-84-5.
 • DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, PEŠEK, Ondřej, HORNÝ, Stanislav, SURYNEK, Alois, JAROŠOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Jana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, VONDRA, Zdeněk. Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury. [Metodika]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016.
 • DVOŘÁKOVÁ, Dana. Innovations in publishing in the period of digitalization. In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016 [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : VŠE Praha, 2016, s. 132–145. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Entrepreneurial Activity in the Czech Regions: Are Business Companies and Self-employed Individuals Affected by the Same Factors? In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 418–428. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/48-Dvoulety-Ondrej-paper.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Relationship between unemployment and entrepreneurial activity: Evidence found among Visegrad countries. In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Proceedings of the 4th International Conference: Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability (IMECS) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 146–156. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Entrepreneurship policies evaluation: Review of empirical studies. In: 16th Annual Conference of the European Academy of Management: Manageable Cooperation? [online]. Paříž, 01.06.2016 – 04.06.2016. Istanbul, 2016. Dostupné z: http://2016.euramfullpaper.org/program/papers.asp.
  HÁŠA, Stanislav, LUKEŠ, Martin. Organizational trauma: does it really exist? In: PÁLKA, Přemysl, KNÁPKOVÁ, Adriana, HANH, Le Thi My, TRANG, Hoang Cam (ed.). Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics [CD-ROM, online]. Ho Chi Minh City, 15.06.2016 – 17.06.2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 148–157. ISBN 978-80-7454-598-6. Dostupné z: http://icfe2016.tdt.edu.vn/images/files/proceedings/Proceedings_ICFE2016_Final_Online.pdf.
 • HNILICA, Jiří, MACHEK, Ondřej, LUKEŠ, Martin. Are family firms more stable? Evidence from the Czech Republic. In: Rencontres de St-Gall 2016 – Institutional context and governance of SMEs and family firms: Trends and challenges. St. Gallen, 28.08.2016 – 31.08.2016. St. Gallen : University of St. Gallen, 2016. 14 s.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, KUNZ, Vilém. CSR and sustainability reporting in CR. In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability Proceedings of the 4th International Conference [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 384–394. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, SRPOVÁ, Jitka, KUNZ, Vilém. Aging population and HR sustainability. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 605–615. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/221-Hronova-Stepanka-paper.pdf.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, ŽIVOTA, Vítězslav. Procesní řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury. In: TITKO, Michal, MITAŠOVÁ, Veronika, KUBÁS, Jozef, HORVÁTHOVÁ, Michaela, TITKOVÁ, Natália (ed.). Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [online]. Žilina, 25.05.2016 – 26.05.2016. Žilina : EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline, 2016, s. 274–281. ISBN 978-80-554-1213-9. Dostupné z: http://fbiw.uniza.sk/rks/2016/articles/Kopecky_Benda_Pulpan_Spacek_Zivota.pdf.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, PŮLPÁN, Petr. Zajištění odolnosti kritické infrastruktury v komplexním pojetí Business Continuity Managementu. In: HORÁK, Rudolf, SCHWARZ, Rudolf (ed.). Bezpečnost regionů – Regions Safety [online]. Brno, 21.06.2016 – 22.06.2016. Brno : Vysoká škola Karla Engliše, a.s, 2016, s. 177–185. ISBN 978-80-86710-87-7. Dostupné z: http://www.vske.cz/data//konference/2016/crisis_management/CM9.pdf. (Další autoři: ŠPAČEK, Miroslav, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan, LONGO, Maria Cristina. Do business incubators really help? Evidence from a large sample of Italian innovative start-ups. In: European Academy of Management Meeting [online]. Paris, 31.05.2016 – 04.06.2016. 2016. Dostupné z: http://euramonline.org/annual-conference-2016.html.
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. Factors influencing start-up process results: longitudinal study of Czech entrepreneurs. In: PÁLKA, Přemysl, KNÁPKOVÁ, Adriana, HANH, Le Thi My, TRANG, Hoang Cam (ed.). Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics [CD-ROM, online]. Ho Chi Minh City, 15.06.2016 – 17.06.2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 305–314. ISBN 978-80-7454-598-6. Dostupné z: http://icfe2016.tdt.edu.vn/images/files/proceedings/Proceedings_ICFE2016_Final_Online.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. Person-related factors influencing sales revenues of early-stage ventures: findings from a longitudinal study on entrepreneurs. In: International Journal of Psychology – supplement [online]. Yokohama, 24.07.2016 – 29.07.2016. Wiley, 2016, s. 443–447. ISSN 1464-066X. DOI: 10.1002/ijop.12312.
 • MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej, SRPOVÁ, Jitka. The Case Study of Implementation of CSR In Creative Industry. In: PETRANOVÁ, Dana, MAGÁL, Slavomír (ed.). Megatrends and media: Critique in Media, Critique of Media. Smolenice, 19.04.2016 – 20.04.2016. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016, s. 146–160. ISBN 978-80-8105-796-0.
 • MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej. Building Brand Competitiveness Through CSR in SMEs. In: PETRANOVÁ, Dana, MATÚŠ, Jozef, MENDELOVÁ, Dáša (ed.). Brands We Love – part I.. Smolenice, 08.11.2016 – 09.11.2016. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016, s. 215–224. ISBN 978-80-8105-840-0.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Implementation of the CSR Canvas by Small and Medium-sized Organizations. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1270–1280. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/228-Misar-Jan-paper.pdf.
 • POLOK, Damian, MICHALSKI, Pawel, SZEWCZYK, Damian, KEIL, Dominik, WIECZOREK, Sebastian, KACIAKOVA, Petra, ZSOMBOR, Incze, RYCERZ, Joanna, NISZTUK, Tomasz, DVOULETÝ, Ondřej, KRZEMIńSKI, Piotr. Future of the Visegrad Group [online]. Warsaw : Lesław A. Paga Foundation, 2016. 102 s. Dostupné z: http://serwer1585910.home.pl/upload/source/Think_Paga/raportV4/Future%20of%20the%20Visegrad%20Group_2016.pdf.
 • PŘÍHODOVÁ, Marcela, ŠPAČEK, Miroslav. New Ways To Innovation Financing From Public Resources In the Czech Republic. In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016, Proceedings of the 4th International Conference [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 607–619. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • SVOBODOVÁ, Ivana. The level of research Czech crowdfunding. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1769–1776. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/121-Svobodova-Ivana-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana, SRPOVÁ, Jitka, JIŘINOVÁ, Kateřina, HÁJEK, Jiří, RIEDLBAUCH, Václav, PATOČKA, Jiří. Metodický pokyn k praktickému uplatnění Metodiky hodnocení inovací pomocí indexu SAII. Praha, 2016. CzechTop100 2016/1/1.
 • ŠPAČEK, Miroslav, SRPOVÁ, Jitka, RIEDLBAUCH, Václav, PATOČKA, Jiří, JIŘINOVÁ, Kateřina, HÁJEK, Jiří, VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana. Metodika hodnocení inovací pomocí indexu SAII. [Metodika]. Praha, 2016.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Post-acquisition integration as a critical success factor to effective M&A. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1816–1825. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/141-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • VÍTKOVÁ, Kamila, DĚDINA, Jiří. Vliv digitalizace prostředí na organizační architekturu podniků. In: Management Challenges in the 21st Century (Manažment v 21. storočí: problémy a východiská). Bratislava, 12.04.2016. Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2016, s. 321–328. ISBN 978-80-89306-32-9.
 • ZOUHAR, Jan, LUKEŠ, Martin. Factors Influencing Nascent Entrepreneurship of Unemployed: The Role of Labor Market Policies. In: Global Workshop on Freelancing & Self-Employment Research [online]. Brighton, 24.11.2016 – 25.11.2016. Brighton : CRSE (Center for Research on Self-Employment), 2016, s. 38–53. Dostupné z: http://www.crse.co.uk/sites/default/files/CRSE%20Workshop%20Presentations%202016_0.pdf.

2015

 • DĚDINOVÁ, Kamila, DĚDINA, Jiří. Vliv osobnosti manažera na politiku řízení lidských zdrojů. In: FERENČÍKOVÁ, Soňa, ŠESTÁKOVÁ, Monika (ed.). Management Challenges in the 21st Century (Manažment v 21. storočí: problémy a východiská) [CD]. Bratislava, 19.05.2015. Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2015. 5 s. ISBN 978-80-89306-30-5.
 • DĚDINOVÁ, Kamila. Comparison of Leadership and Management Style of Managers in the Czech Republic and Austria. In: DERMOL, Valerij, TRUNK, Aleš, SMRKOLJ, Marko (ed.). Management Knowledge and Learning and TIIM Joint International Conference 2015 (Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society) [online]. Bari, 27.05.2015 – 29.05.2015. Ljubljana : ToKnowPress, 2015, s. 217–224. ISBN 978-961-6914-13-0. ISSN 2232-3309. Dostupné z: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-040.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Analysis of factors influencing development of registered businesses in the Czech Republic. In: Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: Sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015) [online]. Praha, 09.12.2015. Praha : Vysoká škola finanční a správní, z. ú, 2015. 11 s. ISBN 978-80-7408-128-6. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/dvoulety_mares.pdf.
 • KAŠPAROVÁ, Eva, MAREŠ, Jan. Preparing students for challenges related to virtual team management. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 733–742. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/71-Kasparova-Eva-paper.pdf.
 • KAŠPAROVÁ, Eva, MAREŠ, Jan. Social Media Usage and Its Impact in the Current Teaching and Learning. In: Proceedings of the ISIS Summit Vienna 2015 [online]. Vídeň, 03.06.2015 – 07.06.2015. Vídeň : MDPI Sciforum, 2015. 1 s. DOI: 10.3390/isis-summit-vienna-2015-T2003.
 • KAŠPAROVÁ, Eva, MAREŠ, Jan. Virtual Team as a Progressive Form of Mutual Co-operation in Managerial Theory and Practice. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability IMACS 2015: Proceedings of the 3rd International Conference [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015, s. 99–107. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, JAKL, Martina L.. Innovation activities of SMEs in the Czech Republic: policy recommendations based on the Global Entrepreneurship Monitor project. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability: Proceedings of the 3rd International Conference, 21-22 May, 2015, Prague [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 176–182. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability IMACS 2015 [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015. 334 s. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. Birth and survival of new ventures in the Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1034–1041. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/109-Lukes-Martin-paper.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. How entrepreneurial are czech students in higher education? In: 12th International Conference – Efficiency and Responsibility in Education – Proceedings [CD]. Praha, 04.06.2015 – 05.06.2015. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2015, s. 325–331. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. CSR Model For Small And Medium-sized Enterprises In Cultural Enterprises. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability: Proceedings of the 3rd International Conference [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 206–218. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Implementation of CSR in the Cultural and Creative Industries. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1145–1158. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/127-Misar-Jan-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, OSTAPENKO, Galina Fominična. Collaborative Approach to Innovation. In: KUSTOVA, M. M. (ed.). The Fifth International Scientific Research Conference Proceedings „Schumpeterian Readings”. Praha, 19.11.2015 – 20.11.2015. Perm : Vydavatelství Permské národní výzkumné polytechnické university, 2015, s. 32–42. ISBN 978-5-398-01529-4.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Jiří. Open Innovation As A Challenge For Czech Profit And Non-Profit Sector. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Proceedings of the 3rd International Conference: Innovation Management And Corporate Sustainability (IMACS), 2015 [online]. Prague, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015, s. 295–304. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Measurement and evaluation of innovation. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1558–1569. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/115-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • VÍTKOVÁ, Kamila, DĚDINA, Jiří. Nezaměstnanost jako sociální, ekonomický a právní problém. In: HES, Aleš, SKOŘEPA, Ladislav (ed.). Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU [CD]. České Budějovice, 26.03.2015 – 27.03.2015. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, 2015, s. 40–46. ISBN 978-80-87472-87-3.
 • VÍTKOVÁ, Kamila. Leadership and management styles of managers in the Czech Republic and Austria. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 295–303. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/165-Dedinova-Kamila-paper.pdf.
 • ZOUHAR, Jan, LUKEŠ, Martin. Factors influencing nascent entrepreneurship of the unemployed: the role of labor market policies. In: HUMPHREYS, John (ed.). Academy of Management Proceedings 2015 [online]. Vancouver, 07.08.2015 – 11.08.2015. USA : Academy of Management, 2015, s. 1546–1551. ISSN 2151-6561. DOI: 10.5465/AMBPP.2015.32. Dostupné také z: http://proceedings.aom.org/content/2015/1/18476.full.pdf+html?sid=5bcd6c50-3d11-4537-91cb-5b058eb336fd.
 • ZOUHAR, Jan, LUKEŠ, Martin. The Impact of Labour Market Policy on Entrepreneurial Activities. CUPESSE Policy Brief No. 2. [online]. 2015. 14 s. Dostupné z: http://cupesse.eu/fileadmin/cupesse/downloads/policy-briefs/Policy-brief-II.pdf. (Další autoři: HÖRISCH, Felix).

2014

 • ANDERA, Michal, MAREŠ, Jan. Personality characteristics of ICT startup founders. In: ESU 2014 Conference and Doctoral Programme. Lund, 18.08.2014 – 23.08.2014. Lund : Lunds Universitet, 2014, s. 53. ISBN 978-91-7623-251-4.
 • DĚDINOVÁ, Kamila, DĚDINA, Jiří. Comparison of Czech and foreign managers from the perspective of their leadership and management styles. In: Current Issues of Science and Research in the Global World [CD]. Vídeň, 27.05.2014 – 28.05.2014. Žilina : Eurokódex, s.r.o, 2014. 10 s. ISBN 978-80-8155-033-1.
 • DĚDINOVÁ, Kamila, DĚDINA, Jiří. Organizační chování manažerů. In: PLHOŇOVÁ, Věra (ed.). Nové trendy 2014 [flash disk]. Znojmo, 13.11.2014 – 14.11.2014. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. 5 s. ISBN 978-80-87314-66-1.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Společenská odpovědnost firem v kulturním a kreativním průmyslu ve vybraných lokalitách. In: Sborník přípěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 [online]. Brno, 23.10.2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 818–826. ISBN 978-80-7509-139-0. Dostupné z: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2014.pdf.