Vize a poslání

Katedra podnikání je vůdčím pedagogickým, výzkumným a konzultačním pracovištěm pro oblast podnikání a inovací v regionu střední Evropy.

Posláním Katedry podnikání je

  • pomáhat začínajícím podnikatelům,
  • pomáhat v rozvoji a růstu již existujícím podnikatelům a organizacím, mj. prostřednictvím managementu inovací,
  • prosazovat trvale udržitelné podnikání.