Předměty

Katedra podnikání se podílí na bakalářském stupni studia na výuce těchto oborů:

  • Podniková ekonomika a management
  • Arts management
  • Business Administration (anglicky)

Povinné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3BE314 Entrepreneurship Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. 2+2 6
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6
3PO101 Základy podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6

Volitelné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3MA395 Etiketa pro manažery doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+0 3
3MA340 Společenská odpovědnost organizací Ing. Alena Plášková, CSc. 2+0 3
3MA113 Podnikání v malé a střední firmě doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 0+2 3

Předměty v cizím jazyce

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO633 Podnikání malých a středních firem (anglicky) doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2+2 6