Předměty

Katedra podnikání se podílí na bakalářském stupni studia na výuce těchto oborů:

  • Podniková ekonomika a management
  • Arts management
  • Business Administration (anglicky)

Povinné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. 2+2 6
3PO101 Základy podnikání doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc 2+2 6

Volitelné předměty

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO395 Etiketa pro manažery doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA 2+0 3
3PO301 Sociální podnikání Ing. Michal Andera, Ph.D. 2+2 6

Předměty v cizím jazyce

Ident Název Garant Rozsah výuky ECTS
3PO633 Podnikání malých a středních firem (anglicky) doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc 2+2 6
3BE314 Základy podnikání / Entrepreneurship doc. Marko Orel, Ph.D. 2+2 6