Lidé

Vedení katedry

 Jméno Email Kancelář
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. martin.lukes@vse.cz RB 450
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. jitka.srpova@vse.cz RB 427

Sekretariát katedry

Jméno Email Kancelář
Ing. Kristýna Myslivcová kristyna.myslivcova@vse.cz RB 451

Akademičtí pracovníci

Jméno Email Kancelář
Ing. Michal Andera, Ph.D. michal.andera@vse.cz RB 452
Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. ondrej.dvoulety@vse.cz RB 453
Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. blanka.habrmanova@vse.cz RB 427
Ing. Jan Mareš jan.mares@vse.cz RB 428
Ing. Jana Müllerová jana.mullerov@vse.cz RB 429
Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. ivana.svobodova@vse.cz RB 429
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA miroslav.spacek@vse.cz RB 428
Marko Orel, Ph.D. marko.orel@vse.cz RB 452

Interní doktorandi

Jméno Email Kancelář
Ing. et Ing. Jiří Küchler xkucj45@vse.cz RB 453
Manuel Mayerhoffer, MSc. maym03@vse.cz RB 457

Doktorandi v kombinované formě studia

Jméno Email Kancelář
Florian Maximilian Diener, M.A. dief00@vse.cz
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA stepanka.hronova@vse.cz RB 427
M. Khalifa Bin Humaidan khalifa.humaidan@gmail.com
Mgr. Paolo Lacche, M.Sc. lacp03@vse.cz RB 452
Norman Hendrik Riedel, MBA rien00@vse.cz
Ing. Martin Viktora qvikm00@vse.cz RB 428

Externí spolupracovníci

Jméno Email Kancelář
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA karel.cerveny@vse.cz RB 451
Ing. Vilém Kunz, Ph.D. vilem.kunz@vse.cz RB 429
Ing. Jan Mísař, Ph.D. jan.misar@vse.cz RB 453
Ing. Jiří Šembera jiri.sembera@vse.cz JM 156
Ing. Ondřej Pešek ondrej.pesek@vse.cz RB 428