Ing. Lukáš Válek, Ph.D.

Odborný asistent

Email: lukas.valek@vse.cz

Kancelář: RB 427

LinkedIn profil, Publons profil, Research Gate profil, ORCID

 

Výzkumné zaměření

 • Sociální podnikání
 • Sociální ekonomika
 • Doplňkové ekonomické systémy
 • Migrace a podnikání
 • Měkké systémy

Vyučované předměty

 • Sociální podnikání

Životopis

Lukáš Válek vystudoval Finanční management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM, UHK), Podnikové finance a obchod na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, a v doktorském studiu Informační a znalostní management opět na FIM UHK. Působí od roku 2010 v neziskové sféře a zaměřuje se na propojení neziskové a podnikatelské sféry. Od roku 2012 je zapojen v projektech programu Erasmus+ v různých rolích včetně konzultanta Domu zahraniční spolupráce. Jeho publikační činnost se týká hlavně nemainstreamových doplňkových ekonomických systémů, dále migrace a podnikání. Má dlouholeté zkušeností s aplikací metod neformálního učení ve vzdělávání a projektovém řízení a od roku 2017 působil jako Technologický skaut (Univerzita Hradec Králové) v oblasti humanitních věd.

Vybrané publikace

 • Valek, L, Strishna, A, Zanker, M, Bures, V,. (2020), Migration and Entrepreneurship: Proposal of Simulation-Focused Research Methodology. In: HED – Hradec Economic Days 2020, 2nd and 3rd April 2020. DOI: 10.36689/uhk/hed/2020-01-094
 • Valkova Tarasova, O., Stindl, P., Yom, J., Chardymova, N., Imre, S.-B., & Valek, L. (2020). Integration of Non-Formal Learning Approaches into the Formal Education by Peer Learning of Teachers and Youth Workers. In: Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1Sup1), 345-365. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/239
 • Valek, L, Bures, V., (2018), Time Bank as a Complementary Economic System: Emerging Research and Opportunities, IGI Global, Hershey. ISBN: 9781522569749. DOI: 10.4018/978-1-5225-6974-9
 • Valek, L, Bures, V., (2018), Time Bank and Dynamics of its Metamodel. In: Postmodern Openings, Dec2018, Vol. 9 Issue 4, p157-183. 27p. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/50
 • Valek, L., (2017), Three New Directions for Time Banking Research: Information Management, Knowledge Management, and the Open Source Model. In: Multidisciplinary Perspectives on Human Capital and Information Technology Professionals. IGI Global, Hershey. ISBN: 978-1-5225-5297-0
 • Valek, L. (2016), Open Ways for Time Banking Research: Project Management and Beyond. In: International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), Volume 7, issue 1, Issue 1, January – March 2016, p. 35-47, ISSN: 1947-3478; EISSN: 1947-3486; Published by IGI Global Publishing, Hershey, USA
 • Valek, L., (2016), Time Banking and its place in economic education. In: Journal of Economics and Economic Education Research, Vol. 17 Issue 3, p9-15. 7p.
 • Valek, L., (2015), Simulations and Modelling of Non-Mainstream Economic Realities: Final Study, 26th International Business Information Management Association konference, Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9860419-5-2
 • Valek, L., Tarasova, O., (2014), Intercultural learning and communication in Time Bank environment. ERPA – Educational science congress 2014, Istanbul, Turkey. In: Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier Publishing, ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.09.350
 • Valek, L, (2013), Time banks in Czech Republic: Filling an empty gap in time bank research, 21st International Business Information Management Association conference, Vienna, Austria, pp. 393 – 398, 2013 ISBN 978-0-9821489-7-6
 • Valek, L., Jasikova, V., (2013), Time Bank and Sustainability: The Permaculture Approach, International Conference Logos Universality mentality Education Novelty 2013, Iasi, Romania. Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428, Elsevier Publishing. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.788

Členství

 • Od 2015 Alumnus v Czech-German Young Professionals Program
 • Od 2016 člen RAMICS (Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems) association.