Pedagogické zaměření

1. Bakalářské studium

Katedra podnikání zajišťuje na bakalářském stupni studia výuku povinných předmětů:

A dále volitelných předmětů:

  • 3PO301 Sociální podnikání
  • 3PO395 Etiketa pro manažery
  • 3PO633 Entrepreneurship of SME´s

 

2. Magisterské studium

Na magisterském stupni studia Katedra podnikání zajišťuje výuku povinných předmětů:

 • vedlejší specializace 3PO Podnikání
  • 3PO541 Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu
  • 3PO542 Zakládání podnikání
  • 3PO543 Marketingová komunikace a prodej pro start-upy
  • 3PO544 Řízení růstu nového podnikání
  • 3PO545 Podnikatelský plán
  • 3PO546 Podnikatelské praktikum
 • v programu Management
  • 3PO401 Inovace a podnikání
  • 3CV401 Metody výzkumu
 • v programu CEMS/Master in International Management
  • 3PO666 Entrepreneurship and New Business Venturing
 • v programu Master in Management
  • 3PO701 Innovation and Entrepreneurship
  • 3CV701 Research Methods

A dále volitelných předmětů:

  • 3PO641 Modern Trends In Innovation Management
  • 3PO642 Product management
  • 3PO643/644 Social Entrepreneurship: Innovation and Impact
  • 3PO651 Opportunity recognition and Business Model Development
  • 3PO653/753 Marketing communication and sales for start-ups

 

3. Doktorské studium

V doktorském studiu katedra zajišťuje výuku předmětu: