Pedagogické zaměření

1. Bakalářské studium

Katedra podnikání zajišťuje na bakalářském stupni studia výuku povinných předmětů:

A dále volitelných předmětů:

  • 3PO301 Sociální podnikání
  • 3PO395 Etiketa pro manažery
  • 3PO633 Entrepreneurship of SME´s

 

2. Magisterské studium

Na magisterském stupni studia Katedra podnikání zajišťuje výuku povinných předmětů:

A dále volitelných předmětů:

  • 3PO641 Modern Trends In Innovation Management
  • 3PO642 Product management
  • 3PO643/644 Social Entrepreneurship: Innovation and Impact
  • 3PO651 Opportunity recognition and Business Model Development
  • 3PO653/753 Marketing communication and sales for start-ups

 

3. Doktorské studium

V doktorském studiu katedra zajišťuje výuku předmětu: