Pedagogické zaměření

Katedra podnikání zajišťuje na bakalářském stupni studia výuku fakultně povinných předmětů:

  • 3PO101 Základy podnikání,
  • 3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu a
  • 3BE314 Entrepreurship.

Na magisterském stupni studia Katedra podnikání zajišťuje výuku vedlejších specializací:

  • 3PO Podnikání a
  • 3MS Malé a střední podniky.

Vedlejší specializace 3PO Podnikání je určena pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Vedlejší specializace 3MS Malé a střední podniky je určena pro studenty distanční formy studia na Fakultě informatiky a statistiky. Členové Katedry podnikání ve spolupráci s nově vzniklým podnikatelským akcelerátorem VŠE (xport.vse.cz) vedou studenty od vzniku podnikatelského nápadu, přes založení firmy až po řízení růstu nového podnikání.

Dále Katedra podnikání zajišťuje výuku fakultně povinných předmětů:

  • 3PO401 Inovace a podnikání a
  • 3CV401 Metody výzkumu na magisterském stupni studia a

v programu CEMS povinný předmět:

  • 3PO665 Entrepreneurship and New Business Venturing.

Na bakalářském a magisterském studiu katedra nabízí studentům také řadu zajímavých volitelných předmětů.

V doktorském studiu katedra zajišťuje výuku předmětu:

  • PM_912 Management pro budoucnost a
  • PO_921 Výzkum podnikání.