Ukončené projekty

Ukončeno Název Financováno
2023 Jak akcelerátory přispívají k inovačním schopnostem podniků? IGA
2023 COST (CA18214) COST Action
2023 Kritické zhodnocení otevřených inovací ve státní správě v krizových situacích IGA
2023 Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků TAČR
2023 Measuring and comparing the social impact of Social Enterprises. Building and testing a theoretical model. IGA
2023 Exploring new and digitalized work practices FPH
2023 Jak velké firmy využívají coworkingové prostory k podpoře své inovační kapacity? IGA
2022 Critical factors of innovation success and profitability – A quantitative empirical study for the chemical and pharma industry IGA
2022 Strategic Implications of Digitalisation and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – An empirical Study of Banking IGA
2022 A Cross-Cultural Perspective On Coworking Spaces IGA
2022 Rodinné konflikty v rodinných firmách: příčiny, efekty a moderátory GAČR
2022 Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: případ coworkingu GAČR
2022 Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor TAČR
2021 SME EnterPrize – White paper GENERALI INSURANCE
2021 One Stop Shop towards competitive SMEs Interreg/BSC Kranj d.o.o.
2021 Coworking Symposium 2021 IGA
2021 Bílá kniha o podpoře udržitelnosti v malých a středních podnicích GENERALI INSURANCE
2020 Dimensions of the leadership roles in public administration, their measurement and the creation of a new innovation dimension IGA
2020 Research plan of Product Management in startups IGA
2020 Managing human talent in coworking enviroments Visegrad Fund
2020 GLOBE: Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Simon Fraser University
2019 Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví GAČR
2019 Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti IGA FPH
2019 Taxonomy of collaborative workspaces IGA FPH