Ukončené projekty

Ukončeno Název Agentura
2021 Coworking Symposium 2021 IGA
2021 Bílá kniha o podpoře udržitelnosti v malých a středních podnicích GENERALI INSURANCE
2020 Dimensions of the leadership roles in public administration, their measurement and the creation of a new innovation dimension IGA
2020 Research plan of Product Management in startups IGA
2020 Managing human talent in coworking enviroments Visegrad Fund
2020 GLOBE: Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Simon Fraser University
2019 Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví GAČR
2019 Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti IGA FPH
2019 Taxonomy of collaborative workspaces IGA FPH
2018 Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 MPO
2018 Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience ERASMUS+
2018 Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR IGA VŠE
2018 Temná strana podnikání: Vliv podnikatelské aktivity na osobní pohodu podnikatele IGA VŠE
2018 Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe 7.RP
2017 Sustainaible Corporate Responsibility (SCR) IGA VŠE
2016 Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace IGA FPH VŠE
2016 European Academic Network for Open Innovation EU COST
2015 Hodnocení inovací TAČR
2015 Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM TAČR
2015 Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky MK ČR NAKI
2014 Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy IGA VŠE
2014 Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání IGA VŠE
2014 Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic IGA FPH VŠE