Jak akcelerátory přispívají k inovačním schopnostem podniků?

Financování: IGA VŠE
Doba realizace: 2022-2023
Cíl / obsah projektu: Cílem tohoto výzkumného projektu bylo empiricky prozkoumat procesy a výsledky podnikového akcelerátoru. Zaměřili jsme se zejména na tok znalostí směrem ven. Jeho cílem je zjistit skutečné výsledky inkulturní firmy.
Výstupy projektu: 1 Článek, příspěvek na konferenci
Koordinátor projektu VŠE: Ferhat Demir, MBA
Další zapojení členové katedry podnikání VŠE: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.