Ing. Nina Bočková, Ph.D.

Odborná asistentka

Email: nina.bockova@vse.cz

Kancelář: RB 427

Výzkumné zaměření

 • Inovace
 • Podnikání
 • Start upy
 • MSP

Vyučované předměty

 • Inovace a podnikání
 • Základy podnikání

Životopis

Nina Bočková vystudovala Ekonomiku a řízení strojírenského průmyslu na FP VUT v Brně, kurz Práva se zaměřením na Ekonomii a právu na PF MU v Brně. Pracovala ve společnostech Procter & Gamble, Pepsi Co, spoluzakládala společnost BOČEK CZ, s.r.o. Působila v managementu českých rodinných společností.

V roce 2015 obhájila disertační práci a od té doby se věnuje výuce na VŠ. Vyučuje předměty se zaměřením na Ekonomiku podnikání a Inovace.

Publikační činnost

 • BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T. Do Internal R & D Activities Produce Higher Turnover? Evidence From Czech’s Manufacturing Companies. In ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. Karviná: Silesian University, 2018. p. 16-24. ISBN: 978-80-7510-289-8.
 • BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T. Eco-innovations: differences in the turnover of engineering and the electrical industry firms. In 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018. Vilnius, LITHUANIA: Vilnius Gediminas Technical University, 2018. p. 167-173. ISBN: 978-609-476-118-8.
 • BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T.; POLÁČEK, T. The role of R & D spending in medium-sized firms. In 21st Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. Brno: Mendel University in Brno, 2018. p. 103-110. ISBN: 9788075095619.
 • BOČKOVÁ, N.; ŽIŽLAVSKÝ, O. The Innovation and Financial Performance of a Company: A Study from Czech Manufacturing Industry. Transformations in Business&Economics, 2016, vol. 15, no. 3, p. 156-176. ISSN: 1648-4460.
 • BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T. Electronics Industry: R&D investments as Possible Factors of Firms Competitiveness. In Procedia – Social and Behavioral Sciences – 19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016. Procedia Social and Behavioral Sciences. 220. Brno: 19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016, ECE 2016, 10–11 M, 2016. p. 51-61. ISSN: 1877-0428.

Členství

Mentorka Startit ČSOB