doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.

Docent

Email: ondrej.dvoulety@vse.cz

Kancelář: RB 453

LinkedIn profil, Publons profil, Research Gate profil, Google Scholar Profil , ORCID

Výzkumné zaměření

 • Podnikatelská aktivita
 • Determinanty podnikání
 • Politiky podpory podnikání
 • Vyhodnocování dopadů veřejných politik
 • Ekonomie podnikání
 • Motivace a životní styl u různých typů podnikatelů

Vyučované předměty

 • Základy podnikání
 • Metody výzkumu
 • Management výzkumu a vývoje

Účast na výzkumných projektech

Životopis

Ondřej Dvouletý vystudoval hospodářskou politiku na VŠE v Praze, a podnikání na Linnaeus University ve Švédsku. Působí na Katedře podnikání VŠE, kde také absolvoval doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování veřejných politik podpory podnikání a ekonomii podnikání. Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity.

Členství v redakčních radách odborných časopisů

Publikační činnost

https://www.researchgate.net/profile/Ondrej_Dvoulety

Vybrané publikace

Členství

Ocenění

 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2021)
 • Outstanding Paper Award (Emerald), časopis: Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (2020)
 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2019)
 • Cena rektorky VŠFS za mimořádně kvalitní soutěžní práci v sekci prakticky orientovaného výzkumu (2019)
 • Outstanding Reviewer Award (Emerald), časopis: Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (2019)
 • Outstanding Reviewer Award (Elsevier), časopis: Evaluation and Program Planning (2019)
 • Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2018)
 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2018)
 • Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší publikaci doktorského studia v kategorii článek (2017)
 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci doktorského studia v kategorii článek (2017)
 • Cena Josefa Hlávky (2017)
 • Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského (2016)
 • Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského (2012)