Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.

Odborný asistent

Email: ondrej.dvoulety@vse.cz

Kancelář: RB 453

LinkedIn profil

Výzkumné zaměření

  • Podnikatelská aktivita
  • Determinanty podnikání
  • Politiky podpory podnikání
  • Vyhodnocování dopadů veřejných politik
  • Ekonomie podnikání

Vyučované předměty

  • Základy podnikání
  • Metody výzkumu
  • Management výzkumu a vývoje

Účast na výzkumných projektech

Životopis

Ondřej Dvouletý vystudoval hospodářskou politiku na VŠE v Praze, a podnikání na Linnaeus University ve Švédsku. Působí na Katedře podnikání VŠE, kde také absolvoval doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování veřejných politik podpory podnikání a ekonomii podnikání. Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity. Je členem vědeckého a programového výboru každoročně pořádané konference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES) a působí jako člen ediční rady časopisu Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. V dalších vědeckých časopisech působí jako recenzent.

Publikační činnost

https://www.researchgate.net/profile/Ondrej_Dvoulety

Vybrané publikace

Členství