doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.

 

Docent

Email: ondrej.dvoulety@vse.cz

Kancelář: RB 453

LinkedIn profil, Publons profil, Research Gate profil, Google Scholar Profil , ORCID

Výzkumné zaměření

 • Podnikatelská aktivita
 • Determinanty podnikání
 • Politiky podpory podnikání
 • Vyhodnocování dopadů veřejných politik
 • Ekonomie podnikání
 • Motivace a životní styl u různých typů podnikatelů

Vyučované předměty

 • Základy podnikání
 • Metody výzkumu
 • Management výzkumu a vývoje

Účast na výzkumných projektech

Životopis

Ondřej Dvouletý vystudoval hospodářskou politiku na VŠE v Praze, a podnikání na Linnaeus University ve Švédsku. Působí na Katedře podnikání VŠE, kde také absolvoval doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování veřejných politik podpory podnikání a ekonomii podnikání. Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity.

Členství v redakčních radách odborných časopisů

Publikační činnost

https://www.researchgate.net/profile/Ondrej_Dvoulety

Vybrané publikace

 • DVOULETÝ, Ondřej, OREL, Marko, PROCHÁZKA, David Anthony. European family business owners: what factors affect their job satisfaction? Journal of Family Business Management [online]. 2024, č. 16.01. 19 s. ISSN 2043-6238. DOI: 10.1108/JFBM-12-2023-0303.
 • MALÁČ, Lukáš, DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, GILL, Radim, REVTA RAI, Kateřina. Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI: Závěrečná zpráva [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2023. 623 s. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2023/12/03-ZZ_Expost-OP-PIK.pdf.
 • COWLING, Marc, DVOULETÝ, Ondřej. When a non-gendered start-up policy delivers for female entrepreneurs: Evidence from the UK start-up loan scheme. International Entrepreneurship and Management Journal [online]. 2023, č. 05.12. 21 s. eISSN 1555-1938. ISSN 1554-7191. DOI: 10.1007/s11365-023-00934-6.
 • DVOULETÝ, Ondřej. From Unemployment to Self-employment: What does it mean for an Individual’s Satisfaction and Economic Self-sufficiency? Journal of Entrepreneurship and Public Policy [online]. 2023, č. 04.12. 16 s. eISSN 2045-211X. ISSN 2045-2101. DOI: 10.1108/JEPP-07-2023-0070.
 • ULRICH-DIENER, Florian, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav. The future of banking: What are the actual barriers to bank digitalization? BRQ Business Research Quarterly [online]. 2023, č. 23.11. 23 s. eISSN 2340-9444. ISSN 2340-9436. DOI: 10.1177/23409444231211597.
 • CIESLIK, Jerzy, DVOULETÝ, Ondřej, VAN STEL, André. Characteristics and strategies of entrepreneurs in different solo self-employment segments. In: Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT) Conference XXXVII: Taming Uncertainty. Gdansk (Polsko), 15.11.2023 – 17.11.2023. Gdansk : Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT), 2023. 1 s.
 • MALÁČ, Lukáš, DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, GILL, Radim, REVTA RAI, Kateřina. Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI: Kontrafaktuální dopadová analýza OP PI (Zpráva za II. a) etapu) [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2023. 137 s. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2023/10/02a-CIE-OPPI_Expost-OPPIK.pdf.
 • MALÁČ, Lukáš, DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, GILL, Radim, REVTA RAI, Kateřina. Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI: Situační zpráva, odpověď na EO NKÚ (Zpráva za II. b) etapu) [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2023. 94 s. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2023/10/02b-SZ_Expost-OPPIK.pdf.
 • VOLEJNÍČKOVÁ, Romana Marková, LUKEŠ, Martin, MAŘÍKOVÁ, Hana, ZOUHAR, Jan, ŠVARCOVÁ, Markéta, OREL, Marko, DVOULETÝ, Ondřej. Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2023. 102 s. ISBN 978-80-7330-415-7.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Economic dependency of solo self-employed individuals in the Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 17th International Days of Statistics and Economics [online]. Prague, 07.09.2023 – 09.09.2023. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2023, s. 154–161. ISBN 978-80-87990-31-5. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2023/article/729-Dvoulety-Ondrej-paper.pdf.
 • HUDÍK, Marek, ŽOFČÁK, Jakub, DVOULETÝ, Ondřej. Analýza zdanění hazardu v České republice. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2023. 84 s.
 • DVOULETÝ, Ondřej. From Unemployment to Self-employment: What does it mean for an Individual’s Satisfaction and Economic Self-sufficiency? In: 23th Annual Conference of the European Academy of Management: Transforming Business for Good. Dublin (Ireland), 14.06.2023 – 16.06.2023. Dublin : European Academy of Management, 2023. 1 s.
 • COWLING, Marc, DVOULETÝ, Ondřej. Who is brave enough to start a new business during the Covid-19 pandemic? Baltic Journal of Management [online]. 2023, roč. 18, č. 3, s. 402–419. eISSN 1746-5265. ISSN 1746-5265. DOI: 10.1108/BJM-11-2022-0414. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/370059622_Who_is_brave_enough_to_start_a_new_business_during_the_Covid-19_pandemic.
 • VALDET, Hadri, DVOULETÝ, Ondřej, BÖGENHOLD, Dieter, SAWY, Alina. How Family and a Migrant Background Influence Family Entrepreneurship: Findings from a Systematic Literature Review. FIIB Business Review [online]. 2023, č. 01. 27 s. eISSN 2455-2658. ISSN 2319-7145. DOI: 10.1177/23197145231158515. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/profile/Ondrej-Dvoulety/publication/367477196_How_Family_and_a_Migrant_Background_Influence_Family_Entrepreneurship_Findings_from_a_Systematic_Literature_Review/links/6434fccd609c170a130b5553/How-Family-and-a-Migrant-Background-Influence-Family-Entrepreneurship-Findings-from-a-Systematic-Literature-Review.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Reflection on the Usage of the Counterfactual Impact Evaluation Method to Quantify the Effects of Public Subsidies at Firm Level [online]. 1. vyd. Londýn : SAGE Publications Inc, 2023. 21 s. ISBN 9781529628913. DOI: 10.4135/9781529628913. Dostupné také z: https://methods.sagepub.com/case/reflection-counterfactual-impact-evaluation-method-subsidies-firm.
 • DVOULETÝ, Ondřej. A note on the effects of start-up competitions: experience from the Czech Business Plan Contest „Idea of the Year”. Journal of Innovation and Entrepreneurship [online]. 2023, roč. 12, č. 1, č. čl. 14. 12 s. eISSN 2192-5372. DOI: 10.1186/s13731-023-00282-3.
 • DVOULETÝ, Ondřej. Religion attitudes and youth entrepreneurship performance. Journal of Small Business & Entrepreneurship [online]. 2023, č. 24.02. 19 s. eISSN 2169-2610. ISSN 0827-6331. DOI: 10.1080/08276331.2023.2182599. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/368574891_Religion_Attitudes_and_Youth_Entrepreneurship_Performance.
 • POTTER, Jonathan, STOREY, David, DVOULETÝ, Ondřej, SHAH, Pablo. Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes 2023 [online]. 1. vyd. Paris : OECD Publishing, 2023. 172 s. ISBN 978-92-64-77765-1. eISBN 978-92-64-85108-5. eISSN 2078-0990. ISSN 2078-0982. DOI: 10.1787/a4c818d1-en.
 • DVOULETÝ, Ondřej, NIKULIN, Dagmara. Dependent self-employed individuals: are they different from paid employees? Employee Relations [online]. 2023, roč. 45, č. 3, s. 704–720. ISSN 0142-5455. DOI: 10.1108/ER-11-2022-0502. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/367283583_Dependent_self-employed_individuals_Are_they_different_from_paid_employees.
 • KUCKERTZ, Andreas, BERNHARD, Alexander, BERGER, Elisabeth S. C., DVOULETÝ, Ondřej, HARMS, Rainer, JACK, Sarah, KIBLER, Ewald. Scaling the right answers – Creating and maintaining hope through social entrepreneurship in light of humanitarian crises. Journal of Business Venturing Insights [online]. 2023, roč. 19, č. 06, č. čl. e00356. 7 s. ISSN 2352-6734. DOI: 10.1016/j.jbvi.2022.e00356. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352673422000543?via%3Dihub.
 • COWLING, Marc, DVOULETÝ, Ondřej. UK government-backed start-up loans: Tackling disadvantage and credit rationing of new entrepreneurs. International Small Business Journal [online]. 2023, roč. 41, č. 7, s. 714–733. eISSN 1741-2870. ISSN 0266-2426. DOI: 10.1177/02662426221124733.
 • DVOULETÝ, Ondřej, BÖGENHOLD, Dieter. Exploring Individual and Family-related Characteristics of Hybrid Entrepreneurs. Entrepreneurship Research Journal [online]. 2023, roč. 13, č. 3, s. 693–723. eISSN 2157-5665. ISSN 2194-6175. DOI: 10.1515/erj-2021-0154.

 

Členství

Ocenění

 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2021)
 • Outstanding Paper Award (Emerald), časopis: Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (2020)
 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2019)
 • Cena rektorky VŠFS za mimořádně kvalitní soutěžní práci v sekci prakticky orientovaného výzkumu (2019)
 • Outstanding Reviewer Award (Emerald), časopis: Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (2019)
 • Outstanding Reviewer Award (Elsevier), časopis: Evaluation and Program Planning (2019)
 • Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2018)
 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci v kategorii článek (2018)
 • Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší publikaci doktorského studia v kategorii článek (2017)
 • Cena děkana Podnikohospodářské fakulty, VŠE v Praze za nejlepší publikaci doktorského studia v kategorii článek (2017)
 • Cena Josefa Hlávky (2017)
 • Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského (2016)
 • Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského (2012)