Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013

Doba realizace: 2017 – 2018
Financováno z: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Obsah projektu: Cílem projektu bylo provedení komplexního zhodnocení dopadů OPPI na ekonomickou situaci podpořených podniků prostřednictvím kontrafaktuální dopadové analýzy (CIE), jejíž podstatou je provedení srovnání finančních výsledků podpořených subjektů v rámci OPPI s výsledky nepodpořených subjektů se zaměřením na hospodářskou situaci a konkurenceschopnost podpořených podniků. Výsledky analýzy z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti provedené v jednotlivých programech naznačují většinou nejednoznačný efekt realizace podpory na příslušné ukazatele, což vede k závěru, že realizace podpory z OPPI celkově neměla statisticky významný dopad na konkurenceschopnost podpořených podniků ve sledovaném dvouletém období po ukončení programu.

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2018/10/03_Zaveracna_zprava_final-_1.pdf

Koordinátor projektu: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.