doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Docent

Email: miroslav.spacek@vse.cz

Kancelář: RB 428

LinkedIn profil

Vyučované předměty

 • Inovace a podnikání
 • Moderní trendy v managementu inovací (anglicky)

Účast na výzkumných projektech

Vybraná publikační činnost

 • ULRICH-DIENER, Florian, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav. The future of banking: What are the actual barriers to bank digitalization? BRQ Business Research Quarterly [online]. 2023, č. 23.11. 23 s. eISSN 2340-9444. ISSN 2340-9436. DOI: 10.1177/23409444231211597.
 • RIEDEL, Norman Hendrik, ŠPAČEK, Miroslav. Challenges of Renewable Energy Sourcing in the Process Industries: The Example of the German Chemical Industry. Sustainability [online]. 2022, roč. 20, č. 14, č. čl. 13520. 19 s. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su142013520.
 • BÍLKOVÁ, Diana, DANKO, Jakub, DAO, Phan, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, KALINA, Jan, KAŇKOVÁ, Eva, KUBÍČEK, Aleš, LÖSTER, Tomáš, MACÁKOVÁ, Libuše, MALÁ, Ivana, NEČADOVÁ, Marta, PAVELKA, Tomáš, ŘÍHOVÁ, Elena, SOUKUPOVÁ, Jana, ŠIMPACH, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, VRABCOVÁ, Jana. The 16th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2022 – 10.09.2022. Dostupné z: https://msed.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 130, z toho zahraničních: 80).
 • RIEDEL, Norman Hendrik, ŠPAČEK, Miroslav. Innovation Options and Profitability of Pharmaceutical Brand Manufacturers. International Journal of Technology [online]. 2022, roč. 13, č. 4, s. 890–899. ISSN 2086-9614. DOI: 10.14716/ijtech.v13i4.5561.
 • BÍLKOVÁ, Diana, DANKO, Jakub, DAO, Phan, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, KALINA, Jan, KAŇKOVÁ, Eva, KUBÍČEK, Aleš, LÖSTER, Tomáš, MACÁKOVÁ, Libuše, MALÁ, Ivana, NEČADOVÁ, Marta, PAVELKA, Tomáš, ŘÍHOVÁ, Elena, SOUKUPOVÁ, Jana, ŠPAČEK, Miroslav, VRABCOVÁ, Jana, ŠIMPACH, Ondřej. International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 09.09.2021 – 11.09.2021. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2021/sbornik/committee.html. Celosvětová konference (Účastníků: 190, z toho zahraničních: 102).
 • ŠPAČEK, Miroslav, KOPECKÝ, Zdeněk, PŮLPÁN, Petr. Management Of Risks And Uncertainties Of Business Processes By Means Of Stochastic Approaches. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 15th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 09.09.2021 – 11.09.2021. Praha : Melandrium, 2021, s. 1083–1093. ISBN 978-80-87990-25-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2021/article/551-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • HUMAIDAN, Khalifa Bin, ŠPAČEK, Miroslav. How Medical Emergency Influence between Human Resource Delivered Practices and Employee Innovative Work Behavior. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 15th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 09.09.2021 – 11.09.2021. Praha : Melandrium, 2021, s. 109–124. ISBN 978-80-87990-25-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2021/article/549-BinHumaidan-Khalifa-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, PŮLPÁN, Petr, KOPECKÝ, Zdeněk. Využití simulačních přístupů k analýze a řízení rizik průmyslových procesů. Chemagazín [online]. 2021, roč. XXXI, č. 3, s. 38–41. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/CHEMAGAZIN-3-2021-(Plyny)-C1071/.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, KASAL, Radan, KOPECKÝ, Jan, NAGY, Tomáš, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Tibor, VALEŠ, Radek, VLASYUK, Olga. Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0. Roční zpráva o řešení projektu v programu TRIO v roce 2020. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2021. 27 s. (Další autoři: WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Natali, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, KASAL, Radan, KOPECKÝ, Jan, NAGY, Tomáš, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Tibor, VALEŠ, Radek, VLASYUK, Olga. Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti firemních procesů v rámci Průmyslu 4.0. Přehled dosažených výstupů výroční výzkumné zprávy projektu TRIO v roce 2020. Zpráva obsahuje implementaci aplikace, implementaci návrhových tříd aplikační vrstvy, testování komponent, ověření implementovaných funkcí systému a přípravu pilotního provozu. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2021. 159 s. (Další autoři: WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Natali, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • HRONOVÁ, Štěpánka, ŠPAČEK, Miroslav. Sustainable HRM Practices in Corporate Reporting. Economies [online]. 2021, roč. 9, č. 2, č. čl. 75. 34 s. eISSN 2227-7099. DOI: 10.3390/economies9020075.
 • DIENER, Florian Maximilian, ŠPAČEK, Miroslav. Digital Transformation in Banking: A Managerial Perspective on Barriers to Change. Sustainability [online]. 2021, roč. 13, č. 4. 26 s. eISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13042032.
 • HUMAIDAN, Khalifa Bin, ŠPAČEK, Miroslav. How medical emergency influence between human resource delivered practices and employee innovative work behavior. Psychology And Education [online]. 2021, roč. 58, č. 2, s. 9356–9364. ISSN 1553-6939. DOI: 10.17762/pae.v58i2.3701.
 • DIENER, Florian Maximilian, ŠPAČEK, Miroslav. Implementation barriers in digital transformation: A qualitative perspective on German banking. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 14th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2020 – 12.09.2020. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2020, s. 213–225. ISBN 978-80-87990-22-3. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2020/article/343-Diener-Florian-paper.pdf.
 • BÍLKOVÁ, Diana, DANKO, Jakub, DAO, Phan, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, KALINA, Jan, KAŇKOVÁ, Eva, KUBÍČEK, Aleš, LÖSTER, Tomáš, MACÁKOVÁ, Libuše, MALÁ, Ivana, NEČADOVÁ, Marta, PAVELKA, Tomáš, ŘÍHOVÁ, Elena, SOUKUPOVÁ, Jana, ŠPAČEK, Miroslav, VRABCOVÁ, Jana, ŠIMPACH, Ondřej. International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 10.09.2020 – 12.09.2020. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2020/sbornik/committee.html. Celosvětová konference (Účastníků: 231, z toho zahraničních: 127).
 • ŠPAČEK, M., ČERVENÝ, K. (2020). Kreativní metody v inovacích, Oeconomica, ISBN 978-80-245-2322-4.
 • VACÍK, E., KRACÍK, L. FOTR, J., ŠPAČEK, M. (2019). „Project Portfolio Optimization as a Tool of Strategy Implementation in Small and Medium Size Enterprises: A practical Study to Selecting Projects while Optimizing Strategy Risk and Performance” Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (BFuP), 71(5), s. 550–574. ISSN 0340-5370.
 • KOPECKÝ, Z., ŠPAČEK, M., PŮLPÁN, P. (2019). Innovative approaches to critical infrastructure management by software support. Krízový manažment – Crisis management [online]. 18(2), 21–27, eISSN 1336-0019.