doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Docent

Email: miroslav.spacek@vse.cz

Kancelář: RB 428

LinkedIn profil

Vyučované předměty

 •  Inovace a podnikání
 • Moderní trendy v managementu inovací (anglicky)

Účast na výzkumných projektech

Vybraná publikační činnost

 • ŠPAČEK, M., ČERVENÝ, K. (2020). Kreativní metody v inovacích, Oeconomica, ISBN 978-80-245-2322-4.
 • VACÍK, E., KRACÍK, L. FOTR, J., ŠPAČEK, M. (2019). „Project Portfolio Optimization as a Tool of Strategy Implementation in Small and Medium Size Enterprises: A practical Study to Selecting Projects while Optimizing Strategy Risk and Performance” Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (BFuP), 71(5), s. 550–574. ISSN 0340-5370.
 • KOPECKÝ, Z., ŠPAČEK, M., PŮLPÁN, P. (2019). Innovative approaches to critical infrastructure management by software support. Krízový manažment – Crisis management [online]. 18(2), 21–27, eISSN 1336-0019.
 • VACÍK, E., ŠPAČEK, M FOTR, J., KRACÍK, L. (2018). Project Portfolio Optimization As A Part Of Strategy Implementation Process In Small And Medium-Sized Enterprises: A Methodology Of The Selection Of Projects With The Aim To Balance Strategy, Risk And Performance. E+M, Ekonomie a Management, 21(3), s. 107–123. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2018-3-007.
 • BENDA, Luděk, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk. Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2017. 95 s. (Další autoři: KOŘENÁŘ, Václav, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Vladislav, WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Natali, WASSEBAUER, Tomáš, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • BÍLKOVÁ, Diana, CSÉFALVAIOVÁ, Kornélia, DAO, Phan, DESCUBES, Irena, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, LÖSTER, Tomáš, MALÁ, Ivana, NEČADOVÁ, Marta, PAVELKA, Tomáš, SOUKUPOVÁ, Jana, ŠPAČEK, Miroslav, LANGHAMROVÁ, Jana. International Days of Statistics and Economics 2016 [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/index. Celosvětová konference (Účastníků: 356, z toho zahraničních: 179).
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, ŽIVOTA, Vítězslav. Procesní řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury. In: TITKO, Michal, MITAŠOVÁ, Veronika, KUBÁS, Jozef, HORVÁTHOVÁ, Michaela, TITKOVÁ, Natália (ed.). Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [online]. Žilina, 25.05.2016 – 26.05.2016. Žilina : EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline, 2016, s. 274–281. ISBN 978-80-554-1213-9. Dostupné z: http://fbiw.uniza.sk/rks/2016/articles/Kopecky_Benda_Pulpan_Spacek_Zivota.pdf.
 • KOPECKÝ, Zdeněk, BENDA, Luděk, PŮLPÁN, Petr. Zajištění odolnosti kritické infrastruktury v komplexním pojetí Business Continuity Managementu. In: HORÁK, Rudolf, SCHWARZ, Rudolf (ed.). Bezpečnost regionů – Regions Safety [online]. Brno, 21.06.2016 – 22.06.2016. Brno : Vysoká škola Karla Engliše, a.s, 2016, s. 177–185. ISBN 978-80-86710-87-7. Dostupné z: http://www.vske.cz/data//konference/2016/crisis_management/CM9.pdf. (Další autoři: ŠPAČEK, Miroslav, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • ŠPAČEK, Miroslav, SRPOVÁ, Jitka, RIEDLBAUCH, Václav, PATOČKA, Jiří, JIŘINOVÁ, Kateřina, HÁJEK, Jiří, VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana. Metodika hodnocení inovací pomocí indexu SAII. [Metodika]. Praha, 2016.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Company Value Creation through Effective Innovation Process Management. Journal of Innovation Management [online]. 2016, roč. 4, č. 3, s. 65–78. ISSN 2183-0606. Dostupné z: http://www.open-jim.org/article/view/216/202.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Design of an Innovative Business Model for Mobile Virtual Network Operators. Quality Innovation Prosperity [online]. 2016, roč. 20, č. 2, s. 69–88. ISSN 1335-1745. DOI: 10.12776/QIP.V20I2.772.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VACÍK, Emil. Management of innovation projects in SMEs in the Czech Republic. Journal of Economics and Management [online]. 2016, roč. 24, č. 2, s. 14–30. ISSN 1732-1948. Dostupné z: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/02.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana, SRPOVÁ, Jitka, JIŘINOVÁ, Kateřina, HÁJEK, Jiří, RIEDLBAUCH, Václav, PATOČKA, Jiří. Metodický pokyn k praktickému uplatnění Metodiky hodnocení inovací pomocí indexu SAII. Praha, 2016. CzechTop100 2016/1/1.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Post-acquisition integration as a critical success factor to effective M&A. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1816–1825. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/141-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • BENDA, Luděk, KOPECKÝ, Jan, KOPECKÝ, Zdeněk. Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy. Praha : WAK SYSTEM, s.r.o, 2016. 33 s. (Další autoři: KOŘENÁŘ, Václav, PŮLPÁN, Petr, ŠPAČEK, Miroslav, STILZ, Vladislav, WASSEBAUER, Miroslav, WASSEBAUER, Natali, WASSEBAUER, Tomáš, ŽIVOTA, Vítězslav).
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • PŘÍHODOVÁ, Marcela, ŠPAČEK, Miroslav. New Ways To Innovation Financing From Public Resources In the Czech Republic. In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016, Proceedings of the 4th International Conference [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 607–619. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • RANČÁK, J., SOUČEK, I., ŠPAČEK, Miroslav. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (30) Koncept společenské odpovědnosti firem, jeho vývoj a současné pojetí. Chemagazín [online]. 2016, roč. XXV, č. 6, s. 38–42. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_6-2016.pdf.
 • SOUČEK, I., ŠPAČEK, Miroslav, DRÁŽDIL, M. Stav chemického průmyslu ČR v roce 2015. Chemagazín [online]. 2016, roč. XXV, č. 4, s. 30–34. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_4-2016.pdf.
 • STRACHOTOVÁ, D., RANČÁK, J., ŠPAČEK, Miroslav. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (29). Aplikace PI – využití konceptu štíhlého pracoviště a standardizace. Chemagazín [online]. 2016, roč. XXV, č. 5, s. 54–58. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/Chemagazin_5-2016.pdf.
 • BÍLKOVÁ, Diana, CSÉFALVAIOVÁ, Kornélia, DAO, Phan, DESCUBES, Irena, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, LANGHAMROVÁ, Jana, LÖSTER, Tomáš, MALÁ, Ivana, NEČADOVÁ, Marta, PAVELKA, Tomáš, SOUKUPOVÁ, Jana, ŠPAČEK, Miroslav. The 9th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/sbornik/introduction.html. Celosvětová konference (Účastníků: 283, z toho zahraničních: 162).
 • FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, VACÍK, Emil. Scenarios, Their Concept, Elaboration And Application. Baltic Journal of Management [online]. 2015, roč. 10, č. 1, s. 73–97. ISSN 1746-5265. DOI: 10.1108/BJM-01-2014-0004.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Jiří. Open Innovation As A Challenge For Czech Profit And Non-Profit Sector. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Proceedings of the 3rd International Conference: Innovation Management And Corporate Sustainability (IMACS), 2015 [online]. Prague, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015, s. 295–304. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HYRŠLOVÁ, Jaroslava, SOUČEK, Ivan. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (24). Podniky chemického a farmaceutického průmyslu ČR z pohledu českých kapitálových trhů. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 2, s. 32–37. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN_2-2015.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, OSTAPENKO, Galina Fominična. Collaborative Approach to Innovation. In: KUSTOVA, M. M. (ed.). The Fifth International Scientific Research Conference Proceedings „Schumpeterian Readings”. Praha, 19.11.2015 – 20.11.2015. Perm : Vydavatelství Permské národní výzkumné polytechnické university, 2015, s. 32–42. ISBN 978-5-398-01529-4.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Measurement and evaluation of innovation. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1558–1569. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/115-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • HYRŠLOVÁ, Jaroslava, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (26). Balanced Scorecard – vývoj koncepce a možnosti využití. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 6, s. 46–51. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN%206-2015.pdf.
 • NOVÁK, Luděk, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav. Vývoj chemického průmyslu ČR v roce 2014. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 4, s. 44–48. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_4-2015.pdf.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, FOTR, Jiří. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (25). Řízení portfolia investičních projektů. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 4, s. 40–43. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_4-2015.pdf.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, HYRŠLOVÁ, Jaroslava. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (23). Vertikální/horizontální integrace v chemickém průmyslu. Chemagazín [online]. 2015, roč. XXV, č. 1, s. 34–37. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN%201-2015.pdf.
 • BÍLKOVÁ, Diana, DESCUBES, Irena, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, LANGHAMROVÁ, Jana, LÖSTER, Tomáš, MALÁ, Ivana, MEGYESIOVÁ, Silvia, PAVELKA, Tomáš, ŠPAČEK, Miroslav, ŠVECOVÁ, Lenka. International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/committee.html. Celosvětová konference (Účastníků: 282, z toho zahraničních: 157).
 • POTLUKA, Oto, ŠPAČEK, Miroslav. Leadership as a dominant factor in driving organization to properity. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 1240–1253. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/466-Potluka-Oto-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, JIŘINOVÁ, Kateřina, PAVELKA, Tomáš, ČERVENÝ, Karel, POTLUKA, Oto, HRŮZOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Ivana, BORÝSEK, Patrik. Innovation Management and Company Sustainability (IMACS) [online]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Dostupné z: http://imacs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 61, z toho zahraničních: 48).
 • ŠPAČEK, Miroslav, KLIM, Michal. Determination Of Value Of Company Innovation Potential. In: ŠPAČEK, Miroslav, OSTAPENKO, Galina, HRŮZOVÁ, Helena (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference Innovation Management and Company Sustainability (IMACS), 2014 [CD, online]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 422–431. ISBN 978-80-245-2050-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMACS-2014_Proceedings_final.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, LAJČIAK, Joshua. Tricks And Pitfalls In Open Innovation Management. In: PAVELKA, Tomáš, LÖSTER, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 1525–1535. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/420-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, OSTAPENKO, Galina, HRŮZOVÁ, Helena (ed.). Innovation Management and Company Sustainability (IMACS) 2014. 2nd International Conference [CD, online]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 571 s. ISBN 978-80-245-2050-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMACS-2014_Proceedings_final.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, HYRŠLOVÁ, Jaroslava. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (22). Moderní nástroje řízení výkonnosti v podnicích chemického průmyslu. Chemagazín [online]. 2014, roč. XXIV, č. 6, s. 41–45. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN%206-2014.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Rozpočtování a controlling údržby. In: ČERVENKA, Vratislav (ed.). Sborník konference Údržba 2014 [CD]. Liblice, 22.10.2014 – 23.10.2014. Praha : Česká společnost pro údržbu, 2014, s. 196–208. ISBN 978-80-213-2494-7.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2014. 168 s. ISBN 978-80-7211-472-6.
 • HYRŠLOVÁ, Jaroslava, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (21). Lidský kapitál a proces učení – zdroj konkurenční výhody? Chemagazín [online]. 2014, roč. XXIV, č. 5, s. 52–57. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN%205-2014.pdf.
 • NOVÁK, Ladislav, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav. Stav chemického průmyslu ČR v roce 2013. Chemagazín [online]. 2014, roč. XXIV, č. 5, s. 57–61. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZIN%205-2014.pdf.
 • VACÍK, Emil, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan. Scenarios and their Application in Strategic Planning. E+M. Ekonomie a Management. 2014, roč. XVII, č. 3, s. 118–135. ISSN 1212-3609.
 • ŠPAČEK, Miroslav, ŠTĚPÁN, Marek. Designing New Business Model as a Breakthrough Innovation for Competitive Advantage Creation. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings [online]. Praha, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 1400–1410. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/18-Spacek-Miroslav-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, JIŘINOVÁ, Kateřina, PAVELKA, Tomáš, ČERVENÝ, Karel, POTLUKA, Oto, PETR, Václav. Innovation Management and Company Sustainability (IMACS) [CD, online]. Praha, 27.05.2013. Dostupné z: http://imacs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 50, z toho zahraničních: 36).
 • ŠPAČEK, Miroslav, OSTAPENKO, G. Key Principles of Designing and Functioning Innovative Company. In: Šumpetěrovskije čtenija. Perm, 22.11.2013 – 23.11.2013. Perm : Izdatělstvo Permskovo nacionalnovo isledovatělskovo politechničeskovo universitěta, 2013, s. 90–94. ISBN 978-5-398-01076-3.
 • ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, FOTR, Jiří, VACÍK, Emil. Priměněnije scenarijev pri prinjatii investicionnych rešenij v strategičeskom planirovaniji. Ekonomika, Finansi, Pravo. 2013, roč. 20, č. 9, s. 35–41. ISSN 1028-7507.
 • ŠPAČEK, Miroslav. 2.2.3 Pořizování základních prostředků. In: LEGÁT, Václav, aj. Management a inženýrství údržby. Praha : Professional Publishing, 2013, s. 33–37. 570 s. ISBN 978-80-7431-119-2.
 • ŠPAČEK, Miroslav. 2.2.4 Zásady využívání a zhodnocování hmotného majetku. In: LEGÁT, Václav, aj. Management a inženýrství údržby. Praha : Professional Publishing, 2013, s. 37–39. 570 s. ISBN 978-80-7431-119-2.
 • ŠPAČEK, Miroslav. 4.6 Hodnotově řízená údržba. In: LEGÁT, Václav, aj. Management a inženýrství údržby. Praha : Professional Publishing, 2013, s. 182–186. 570 s. ISBN 978-80-7431-119-2.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Generic Model Of Company Transformation Into Innovative Company. In: ŠPAČEK, Miroslav (ed.). International Conference „Innovation Management and Company Sustainability” [CD, online]. Praha, 27.05.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 10 s. ISBN 978-80-245-1942-5. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/2013/wp-content/uploads/2013/08/Spacek_Generic-Model-Of-Company-Transformation-Into-Innovative-Company.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Hodnotové řízení podpůrných procesů údržby a jeho využití v praxi. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2013, roč. 21, č. 4, s. 34–48. ISSN 0572-3043. Dostupné z: http://www.vse.cz/aop/abstrakt.php3?IDcl=409.
 • SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, NOVÁK, Ladislav. Vývoj chemického a rafinérského průmyslu v ČR v roce 2012. Chemagazín [online]. 2013, roč. XXIII, č. 4, s. 29–31. ISSN 1210-7409. Dostupné z: http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/PDF_full/CHEMAGAZ%C3%8DN_4-2013.pdf.
 • FOTR, Jiří, VACÍK, Emil, SOUČEK, Ivan, ŠPAČEK, Miroslav, HÁJEK, Stanislav. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 381 s. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • ŠPAČEK, Miroslav, KOPECKÝ, Zdeněk. Company crisis and mitigation by strategic aproaches. Krízový manažment – Crisis management [online]. 2012, roč. 11, č. 2, s. 59–68. ISSN 1336-0019. Dostupné z: http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/km-2-2012.
 • ŠPAČEK, Miroslav, KOPECKÝ, Zdeněk. Firemní krize a její zvládání pomocí strategických přístupů. Periodica Academica. 2012, roč. VII, č. 1, s. 66–77. ISSN 1802-2626.
 • ŠPAČEK, Miroslav, OSTAPENKO, Galina. Management of innovation cycles in theory and industrial practice. In: PODBĚLSKIJ, N. V. (ed.). Schumpeterian Readings. Perm, 22.11.2012. Perm : Vydavatelství Permské národní výzkumné polytechnické university, 2012, s. 117–121. ISBN 978-5-398-00899-9.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Effective Management of Innovation Activities As a Tool for Winning Competitive Advamtage. Acta Oeconomica Universitatis Selye [online]. 2012, roč. 1, č. 2, s. 197–206. ISSN 1338-6581. Dostupné z: http://www.acta.selyeuni.sk/acta2pdf/Spacek.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Ekonomické a manažerské nástroje měření a vyhodnocování efektivnosti údržby. In: ČERVENKA, Vratislav (ed.). Údržba 2012. Liblice, 06.11.2012. Praha : Česká společnost pro údržbu, 2012, s. 109–118. ISBN 978-80-213-2312-4.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Stage Gate Control and Its creative adaptation to the management of innovation in generic pharmaceutical business. In: PAVELKA, Tomáš, LÖSTER, Tomáš (ed.). International Days of Statistics and Economics. Praha, 13.09.2012 – 15.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 1063–1072. ISBN 978-80-86175-86-7.