Peter Hajduček

Peter Hajduček

Majitel společnosti Footshop

Vedľajšia špecializácia bola miestom, kde som si naozaj vytvoril vzťah so spolužiakmi, s ktorými sme niekoľko krát organizovali výlet mimo Prahy a do dnes sme v kontakte. Štúdium tejto špecializácie mi dalo mnoho praktických informácií, inšpirácie a skvelých priateľstiev.