Remaking

Doba realizace: 2024
Financováno z: Horizon Europe
Cíl / Obsah projektu: Zkoumání práce na dálku a její transformace.
Výstupy projektu: Výzkumné zprávy, vědecké články, akademická síť.
Koordinátor projektu: University of Bologna
Koordinátor projektu na VŠE: Marko Orel, PhD