SDG LABS – Harnessing the potential of the Social Economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities

Project number: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032077

Doba realizace: 11/2021 – 04/2024
Financováno z: Erasmus+ Číslo projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032077
Cíl / Obsah projektu: Zahrnutí „Green Skills“ do vzdělávání. Zapojené instituce vytvořily materiály o Green Skills, které dle potřeby zapojují do své výuky. Součástí byla i letní škola, která proběhla v září 2023 na VŚE.
Výstupy projektu: Zpráva o Green Skills z ČR, Polska a Řecka; Materiály (session plans) pro prezenční výuku a materiály pro blended learning. Letní škola v září 2023.
Koordinátor projektu: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Lukáš Válek, Ph.D. Katedra podnikání
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Jana Müllerová, Ing. Dagmar Borovská
Další zapojení členové Fakulty podnikohospodářské: Mgr. Olga Válková Tarasova, Ph.D. studentka
Závěrečná zpráva: SDG Labs Research REPORT_CJ
Informace z workshopu Startup festival VŠE 6.3.2024: SDG Labs prezentace + Nutt – Startup festival + Start-up_VSE_Atelier_Paletky_2024
NEWSLETTER 03/24 Newsletter – Upskilling Programme Summary