Katedra podnikání publikovala studii o determinantech podnikatelské aktivity v zemích Visegrádu v mezinárodním Journal of Enterprising Communities

V mezinárodním časopise Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy právě vyšla studie, na které se podíleli dva členové Katedry podnikání a která byla zaměřena na individuální determinanty podnikatelské aktivity. Rozlišuje při tom mezi podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) a podnikateli se zaměstnanci (tvůrci pracovních míst) a zaměřuje se na čtyři postkomunistické země: Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Manažerské shrnutí studie „Determinants of solo and employer entrepreneurship in Visegrád countries: Findings from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia“

Získané výsledky poukazují na významné rozdíly mezi zaměstnanci, podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) a tvůrci pracovních míst (podnikateli se zaměstnanci), zejména pokud jde o roli věku, pohlaví, vzdělání, předchozí zkušenosti, počtu odpracovaných hodin a flexibilitu pracovní doby. Tvůrci pracovních míst v zemích Visegrádu mají v průměru více let zkušeností a vyšší úroveň vzdělání (univerzitní) než zaměstnanci. Tato studie nabízí řadu doporučení pro nadcházející výzkum, například s ohledem na okolí podnikatele, jeho rodinu a zázemí a také vliv specifického podnikatelského vzdělávání.

Odkaz
https://www.researchgate.net/publication/341120961_Determinants_of_Solo_and_Employer_Entrepreneurship_in_Visegrad_Countries_Findings_from_the_Czech_Republic_Hungary_Poland_and_Slovakia

Citace

Dvouletý, O., & Orel, M. (2020). Determinants of solo and employer entrepreneurship in Visegrád countries: Findings from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. DOI: https://doi.org/10.1108/JEC-04-2020-0052