Články

Zhodnocení programu podpory podnikání pro nezaměstnané (SÚPM SVČ) v České republice – Manažerské shrnutí tří realizovaných studií

Manažerské shrnutí představuje hlavní závěry plynoucí ze tří realizovaných studií, jejichž hlavním cílem bylo zhodnotit dopady podpory podnikání pro nezaměstnané v ČR, konkrétně příspěvek na založení samostatně výdělečné činnosti (SÚPM SVČ). Zdroj: CareerPivot.com (2020) Autor: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. Hlavní závěry: Na základě porovnání přímých nákladů programu[1] (výše dotace), vyplacené podpory v nezaměstnanosti a za […]

Zhodnocení programu podpory podnikání  pro nezaměstnané (SÚPM SVČ) v České republice – Manažerské shrnutí tří realizovaných studií

Studie „Zombies: Who are they and how do firms become zombies?“ v prestižním Journal of Small Business Management

Studie publikovaná v Journal of Small Business Management přispívá k současnému stavu poznání o tzv. zombie firmách, tedy o neefektivních a nekonkurenceschopných firmách, které představují významnou překážku pro udržitelný hospodářský růst. Zdroj obrázku: https://i2.wp.com/marketbusinessnews.com 2020 Autoři studie analyzovali data z českého potravinářského průmyslu za roky 2003-2015 a identifikovali na základě předchozích poznatků zombie firmy, jako firmy, […]

Studie „Zombies: Who are they and how do firms become zombies?“ v prestižním Journal of Small Business Management

Katedra podnikání publikovala studii o determinantech podnikatelské aktivity v zemích Visegrádu v mezinárodním Journal of Enterprising Communities

V mezinárodním časopise Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy právě vyšla studie, na které se podíleli dva členové Katedry podnikání a která byla zaměřena na individuální determinanty podnikatelské aktivity. Rozlišuje při tom mezi podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) a podnikateli se zaměstnanci (tvůrci pracovních míst) a zaměřuje se na čtyři postkomunistické země: […]

Katedra podnikání publikovala studii o determinantech podnikatelské aktivity v zemích Visegrádu v mezinárodním Journal of Enterprising Communities

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. z Katedry je spoluautorem studie „Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project“, která vyšla v mezinárodním časopisu Competitiveness Review. Autoři studie testovali souvislost mezi firemními charakteristikami (velikost, stáří, příslušnost k odvětví a regionální působení) a firemní konkurenceschopnosti za pomoci vícenásobné regresní analýzy. Výsledky studie potvrdily pozitivní souvislost […]

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o… síti kontaktů a podnikání

Článek VŠE o… síti kontaktů a podnikání se zabývá základními východisky pro úspěšné navazování obchodních vztahů a přátelství. Článek se zabývá zdravým sebepojetím a zároveň pozitivním pohledem na svět okolo nás. Díky tomu můžeme snáze potkat partnery [nejen] pro podnikání. Autorem článku je Jan Mareš. Plnou verzi si můžete přečíst zde.

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o …významu značky při startu

Článek VŠE o … významu značky při startu [podnikání] se zabývá základními východisky při tvorbě nové značky. Začínající podnikatelé často podceňují prvotní přípraqvu značky, ať už se jedná o její slovní, vizuální či jiné ztrvárnění. Správně nastavená značka však může v dlouhodobém horizontu výrazně snížit náklady na marketing. Autorem článku je Jan Mareš. Plnou verzi […]

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o … marketingu e-shopů

Článek VŠE o… marketingu e-shopů se zabývá affiliate marketingem jako jedním ze způsobů, díky kterým e-shopy mohou zvýšit prodeje skrze doporučení partnerů. Jedná se o obchodní model, kdy e-shop vyplácí předem stanovenou provizi za realizované objednávky svým partnerům – typicky bloggerům, provozovatelům obsahových webů či influencerům na sociálních sítích. Autorem článku je Jan Mareš. Plnou […]

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

Katedra podnikání se podílela na studii, která právě vyšla v prestižním světovém časopise Technovation

V prestižním světovém časopise Technovation právě vyšla studie, na které se podílela Katedra podnikání a která byla zaměřena na vyhodnocení efektivnosti podpory start-upů formou podnikatelské inkubace … Hlavní zjištění Nájem inkubátorů měl negativní krátkodobý dopad na tržby z prodeje start-upů. Inkubace zřejmě urychluje růst tržeb z dlouhodobého hlediska. Nájem inkubátorů měl zanedbatelný vliv na tvorbu […]

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review