Články

Studie: Vliv dotací na finanční výsledky malých a středních podniků v Evropské unii: systematická rešerše literatury

byla označena v databázi Web of Science jako vysoce citovaná. Článek Ondřej Dvouletého, Stjepana Srhoje a Smarandy Pantey získal odznak “Highly Cited” v databázi Web of Science, který dokumentuje jeho vysokou citovanost. Přesněji řečeno, studie se umístila mezi 1 % nejcitovanějších článků v oborech ekonomie a byznysu (economics & business) v daném období. Studie nabízí […]

Studie: Vliv dotací na finanční výsledky malých a středních podniků v Evropské unii: systematická rešerše literatury

Ondřej Dvouletý se podílel na editování speciálního vydání s názvem Podnikání v dobách pandemie: výzvy a dopady

Světová pandemie COVIDu-19 významně ovlivnila podnikatelskou aktivitu. Speciální vydání časopisu Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (JEEE) představuje dvanáct recenzovaných statí, které se snažily zachytit vliv světové pandemie na vývoj podnikání na různých úrovních. Jeho cílem bylo vytvořit ucelený soubor znalostí, který by umožnil podnikatelům překonat toto krizové období. Získané poznatky z jednotlivých studií jednoznačně […]

Ondřej Dvouletý se podílel na editování speciálního vydání s názvem Podnikání v dobách pandemie: výzvy a dopady

Zhodnocení programu podpory podnikání pro nezaměstnané (SÚPM SVČ) v České republice – Manažerské shrnutí tří realizovaných studií

Manažerské shrnutí představuje hlavní závěry plynoucí ze tří realizovaných studií, jejichž hlavním cílem bylo zhodnotit dopady podpory podnikání pro nezaměstnané v ČR, konkrétně příspěvek na založení samostatně výdělečné činnosti (SÚPM SVČ). Zdroj: CareerPivot.com (2020) Autor: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. Hlavní závěry: Na základě porovnání přímých nákladů programu[1] (výše dotace), vyplacené podpory v nezaměstnanosti a za […]

Zhodnocení programu podpory podnikání  pro nezaměstnané (SÚPM SVČ) v České republice – Manažerské shrnutí tří realizovaných studií

Studie „Zombies: Who are they and how do firms become zombies?“ v prestižním Journal of Small Business Management

Studie publikovaná v Journal of Small Business Management přispívá k současnému stavu poznání o tzv. zombie firmách, tedy o neefektivních a nekonkurenceschopných firmách, které představují významnou překážku pro udržitelný hospodářský růst. Zdroj obrázku: https://i2.wp.com/marketbusinessnews.com 2020 Autoři studie analyzovali data z českého potravinářského průmyslu za roky 2003-2015 a identifikovali na základě předchozích poznatků zombie firmy, jako firmy, […]

Studie „Zombies: Who are they and how do firms become zombies?“ v prestižním Journal of Small Business Management

Katedra podnikání publikovala studii o determinantech podnikatelské aktivity v zemích Visegrádu v mezinárodním Journal of Enterprising Communities

V mezinárodním časopise Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy právě vyšla studie, na které se podíleli dva členové Katedry podnikání a která byla zaměřena na individuální determinanty podnikatelské aktivity. Rozlišuje při tom mezi podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) a podnikateli se zaměstnanci (tvůrci pracovních míst) a zaměřuje se na čtyři postkomunistické země: […]

Katedra podnikání publikovala studii o determinantech podnikatelské aktivity v zemích Visegrádu v mezinárodním Journal of Enterprising Communities

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. z Katedry je spoluautorem studie „Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project“, která vyšla v mezinárodním časopisu Competitiveness Review. Autoři studie testovali souvislost mezi firemními charakteristikami (velikost, stáří, příslušnost k odvětví a regionální působení) a firemní konkurenceschopnosti za pomoci vícenásobné regresní analýzy. Výsledky studie potvrdily pozitivní souvislost […]

Co ovlivňuje konkurenceschopnost českých malých a středních podniků? Studie v mezinárodním časopisu Competitiveness Review

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o… síti kontaktů a podnikání

Článek VŠE o… síti kontaktů a podnikání se zabývá základními východisky pro úspěšné navazování obchodních vztahů a přátelství. Článek se zabývá zdravým sebepojetím a zároveň pozitivním pohledem na svět okolo nás. Díky tomu můžeme snáze potkat partnery [nejen] pro podnikání. Autorem článku je Jan Mareš. Plnou verzi si můžete přečíst zde.

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o… síti kontaktů a podnikání

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o …významu značky při startu

Článek VŠE o … významu značky při startu [podnikání] se zabývá základními východisky při tvorbě nové značky. Začínající podnikatelé často podceňují prvotní přípraqvu značky, ať už se jedná o její slovní, vizuální či jiné ztrvárnění. Správně nastavená značka však může v dlouhodobém horizontu výrazně snížit náklady na marketing. Autorem článku je Jan Mareš. Plnou verzi […]

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o …významu značky při startu

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o … marketingu e-shopů

Článek VŠE o… marketingu e-shopů se zabývá affiliate marketingem jako jedním ze způsobů, díky kterým e-shopy mohou zvýšit prodeje skrze doporučení partnerů. Jedná se o obchodní model, kdy e-shop vyplácí předem stanovenou provizi za realizované objednávky svým partnerům – typicky bloggerům, provozovatelům obsahových webů či influencerům na sociálních sítích. Autorem článku je Jan Mareš. Plnou […]

KPO píše do Hospodářských novin tentokrát na téma VŠE o … marketingu e-shopů

Katedra podnikání se podílela na studii, která právě vyšla v prestižním světovém časopise Technovation

V prestižním světovém časopise Technovation právě vyšla studie, na které se podílela Katedra podnikání a která byla zaměřena na vyhodnocení efektivnosti podpory start-upů formou podnikatelské inkubace … Hlavní zjištění Nájem inkubátorů měl negativní krátkodobý dopad na tržby z prodeje start-upů. Inkubace zřejmě urychluje růst tržeb z dlouhodobého hlediska. Nájem inkubátorů měl zanedbatelný vliv na tvorbu […]

Katedra podnikání se podílela na studii, která právě vyšla v prestižním světovém časopise Technovation

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: