Ondřej Dvouletý se podílel na editování speciálního vydání s názvem Podnikání v dobách pandemie: výzvy a dopady

Světová pandemie COVIDu-19 významně ovlivnila podnikatelskou aktivitu. Speciální vydání časopisu Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (JEEE) představuje dvanáct recenzovaných statí, které se snažily zachytit vliv světové pandemie na vývoj podnikání na různých úrovních. Jeho cílem bylo vytvořit ucelený soubor znalostí, který by umožnil podnikatelům překonat toto krizové období. Získané poznatky z jednotlivých studií jednoznačně dokumentují, jakou výzvu pandemie znamená pro podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné. Přiložená předmluva editorů speciálního vydání představuje i řadu doporučení pro nadcházející výzkum.

Předmluva editorů je dostupná na následujícím odkaze: Dvouletý, O., Fernandez de Arroyabe, J.C., & Mustafa, M. (2021). Guest Editorial: Entrepreneurship during the times of COVID-19 pandemic: challenges and consequences. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 13(4), 489-496.

Zdroj obrázku: Entrepreneur.com