Studie: Vliv dotací na finanční výsledky malých a středních podniků v Evropské unii: systematická rešerše literatury

byla označena v databázi Web of Science jako vysoce citovaná.

Článek Ondřej Dvouletého, Stjepana Srhoje a Smarandy Pantey získal odznak “Highly Cited” v databázi Web of Science, který dokumentuje jeho vysokou citovanost. Přesněji řečeno, studie se umístila mezi 1 % nejcitovanějších článků v oborech ekonomie a byznysu (economics & business) v daném období.

Studie nabízí ucelený přehled 30 studií ze 13 členských států EU. Systematická rešerše uvádí pro každou studii strukturovaně informace o použitém metodologickém přístupu, zvolených ukazatelích finanční výkonosti a o zjištěných dopadech veřejné intervence. Shrnutí zjištění jednotlivých studií ukazuje, že většina autorů nachází pozitivní dopady dotací a grantů na ekonomickou aktivitu podniků, zaměstnanost, dlouhodobý hmotný majetek a tržby. Na druhou stranu studie poukazují na nejednoznačné závěry s ohledem na celkovou produktivitu výrobních faktorů (TFP) a produktivitu práce. Zároveň studie předkládá řadu doporučení pro nadcházející výzkum a představitele politik podpory podnikání.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání

Citace: Dvouletý, O., Srhoj, S. & Pantea, S. (2020). Public SME grants and firm performance in European Union: A systematic review of empirical evidence. Small Business Economics. 57(1), 243–263

Plný text článku je dostupný na: https://www.researchgate.net/publication/337227352_Public_SME_Grants_and_Firm_Performance_in_European_Union_A_Systematic_Review_of_Empirical_Evidence

Rozhovor s Christinou Theodoraki, editorkou časopisu Small Business Economics, kde byla diskutována hlavní přidaná hodnota příspěvku pro firmy i tvůrce politik podpory podnikání.

https://www.youtube.com/watch?v=8yryAVJT7Zk&ab_channel=SmallBusinessEconomic

Zdroj obrázku: Databáze Web of Science (Clarivate Analytics, 2021)