Studie „Zombies: Who are they and how do firms become zombies?“ v prestižním Journal of Small Business Management

Studie publikovaná v Journal of Small Business Management přispívá k současnému stavu poznání o tzv. zombie firmách, tedy o neefektivních a nekonkurenceschopných firmách, které představují významnou překážku pro udržitelný hospodářský růst.

Zdroj obrázku: https://i2.wp.com/marketbusinessnews.com 2020

Autoři studie analyzovali data z českého potravinářského průmyslu za roky 2003-2015 a identifikovali na základě předchozích poznatků zombie firmy, jako firmy, které dlouhodobě vykazují záporný vlastní kapitál. Následně autoři zkoumali finanční ukazatele a demografické charakteristiky firem, které predikují, že se ze společností stanou zombie firmy. Výsledky ukazují, že se zombie firmy nejčastěji nacházejí v metropolitních oblastech, jsou zpravidla menšími společnostmi a jejich stáří se pohybuje nejčastěji okolo 13ti let. Negativní vývoj finančních ukazatelů pak významně zvyšuje pravděpodobnost, že se ze společnosti stane zombie firma.

Analýza ukazuje, že je důležité monitorovat tuto skupinu specifickou skupinu firem. Tvůrci hospodářských politik by se například měli zasadit o omezení přístupu k získání veřejné finanční podpory u těchto firem. Manažeři a podnikatelé musí být při obchodování se zombie firmami velmi opatrní, protože tyto firmy mohou mít v blízké budoucnosti s likviditou.

 

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání, manažeři a podnikatelé

Citace článku: Blažková, I., & Dvouletý, O. (2020). Zombies: Who are they and how do firms become zombies?. Journal of Small Business Management, (online first). DOI: https://doi.org/10.1080/00472778.2019.1696100

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/337366583_Zombies_Who_Are_They_and_How_Do_Firms_Become_Zombies