Disertační práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Školitel Autor Název
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jana Müllerová Sociální podnikání
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Mgr. Štěpánka Hronová, MBA Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. et Ing. Jiří Küchler
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Jan Mareš Entrepreneurship as a way to decrease unemployment of young people
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Mgr. Paolo Lacche, M.Sc.
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Martin Viktora Procesní a organizační inovace v řízení soudů České Republiky
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Florian Maximilian Diener, M.A. Financial Technology in Germany: Strategical Approaches of Savings Banks and Cooperative Banks
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Norman Hendrik Riedel, MBA Relation of Innovation and Profitability in Multinational Corporates

Obhájené disertační práce

Školitel Autor Název Rok obhajoby
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Jan Mísař Návrh modelu pro implementaci a hodnocení CSR aktivit v malých a středních organizacích v kulturních a kreativních průmyslech 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Michal Andera Individuální faktory ovlivňující velikost a růst startupů v ČR 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Ing. Ondřej Dvouletý, MSc Podnikatelská aktivita a možnosti její podpory prostřednictvím veřejných politik 2017
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Kamila Dědinová Organizační design malých a středních podniků v České republice a Rakousku 2015
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Monika Barton, MBA Intrapodnikání a možnosti jeho rozvoje v českém prostředí 2014
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Lukáš Procházka Otevřené inovace v malých a středních podnicích 2013
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Ing. Blanka Habrmanová Identifikace faktorů a forem odchodu podnikatele-zakladatele z firmy 2011