Článek Ondřeje Dvouletého byl oceněn v 7. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského

Soutěžní práce Ondřeje Dvouletého snázvem Starting Business out of Unemployment: How do Supported Self-employed Individuals Perform? (Podnikání z nezaměstnanosti: Jaké výsledky vykazují podpoření podnikatelé?) byl oceněn v  7. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského, kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní. přispívá do diskuse věnované dopadům alokace dotací pro nezaměstnané na rozjezd podnikání, coby opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Článek představuje vhled do výkonnosti a udržitelnosti podnikatelů, kteří byli programem podpořeni v České republice. Článek sleduje účastníky programu, kteří byli podpořeni v letech 2009-2017. Zjištěné poznatky ukazují, že 98,8 % nově založených podnikatelských subjektů je stále ekonomicky aktivní dva roky po získání veřejné podpory a drtivá většina z nich i v delším časovém období. Z firemních dat dále vyplývá, že méně než 4 % osob samostatně výdělečně činných zaměstnává mimo sebe alespoň jednoho dalšího zaměstnance a přibližně pěti procentům podnikatelů se podařilo překročit roční obrat přes jeden milion korun českých (přibližně 37,936 EUR).Závěry studie ukazují, že dotace pro nezaměstnané na rozjezd podnikání je účinným nástrojem, kterému se daří nezaměstnané aktivovat k provozování ekonomické aktivity.

Výsledky soutěže a způsob hodnocení: https://www.vsfs.cz/cena/