IMES 2022 Plenary Lectures

25. května 2022 uspořádala Katedra podnikání workshop, kterého se zúčastnili přední vědci působící v oborech inovačního managementu, podnikání a udržitelnosti. Během workshopu přednášející představili nejnovější vědecké poznatky, včetně výzev souvisejících se stále probíhající pandemií a Ukrajinskou krizí. Významná pozornost běla rovněž věnována potřebě implementace principů dlouhodobě udržitelného podnikání. Workshopu se zúčastnilo více než 50 účastníků z různých částí světa. Účastníci workshopu obdrželi poznatky od předních světových odborníků a měli možnost s nimi i diskutovat výzkumné výzvy, kterým čelí a čerpat doporučení pro vlastní výzkum.

Na workshopu vystoupili následující přednášející:

  • Wim Vanhaverbeke (Surrey Business School, Velká Británie),
  • Thomas Zellweger (University of St. Gallen, Švýcarsko),
  • Jolanda Hessels (Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, Nizozemsko)
  • Rupert Baumgartner (University of Graz, Rakousko).