Již po čtvrté se letos Katedra podnikání zapojila do projektu Amazing Business School

V letošním roce se již po 4. zapojili členové Katedry podnikání jako mentoři a hodnotitelé do inovativního projektu experimentální výuky Amazing Business School, ve kterém studenti z Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, doslova za pochodu a jízdy ve vlaku vytvářeli v týmech své podnikatelské projekty. Amazing Business School představuje experimentální způsob výuky inspirovaný finskou Häme University of Applied Sciences. Stěžejní část Amazing Business School se konala 2.-4. října 2023 na trase Plzeň – Praha – Brno – Praha a zpět. Ze studentů se stali cestovatelé, kteří s pomocí mentorů a externích hostů vytvářeli v týmech své business projekty. Zpětnou vazbu na své nápady a projekty studenti obdrželi od členů Katedry podnikání, Ondřeje Dvouletého, Jany Müllerové, Jana Mareše a Michala Hrona. Studentům ze Západočeské univerzity v Plzni přejeme úspěšný rozvoj jejich podnikání.