Nové výzkumné projekty Katedry podnikání

Katedra podnikání byla velmi úspěšná v získání výzkumných projektů, jejichž realizace započala v první polovině roku 2020. Jedná se o dva projekty TAČR a dva projekty GAČR.

První z projektů TAČR, nazvaný „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“, je zaměřen na obtíže a nejistoty spojené s podnikáním. Zaměřuje se zejména na drobné živnostníky a mikrofirmy, ale také na specifickou situaci startupů.  Cílem je připravit návrhy na eliminaci rizik nebo omezení, které se s těmito formami podnikání pojí, a to zejména pro relevantní orgány státní správy. Projekt je realizován ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a na KPO jej řídí prof. Martin Lukeš. Cílem druhého projektu TAČR s názvem „Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor“ je vytvořit a otestovat sadu nástrojů pro hodnocení ekonomických dopadů/efektů politik a programů účelové podpory podnikového výzkumu a vývoje (VaV) a spolupráce podniků se znalostními institucemi. Projekt je realizován ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a na KPO jej řídí Dr. Ondřej Dovuletý.

První z projektů GAČR „Vliv otevřených kanceláří na výkonnost a well-being: Případ coworkingu“ analyzuje vliv uspořádání kanceláří (soukromá kancelář vs. otevřená kancelář) na výkonnost a well-being pracovníků, a to v prostředí coworkingových center. Lze očekávat, že celé odvětví coworkingu bude nyní procházet významnou proměnou a my se zaměříme na včasné podchycení důležitých změn. Projekt vede prof. Martin Lukeš spolu s Dr. Marko Orlem. Konečně je katedra podnikání zapojena také do projektu „Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory“. Oblast rodinných firem získává v ČR postupně na významu a tento projekt jde do hloubky porozumění konfliktům mezi členy rodiny, které často stojí za závažnými problémy ve fungování rodinných firem. Projekt koordinuje doc. Ondřej Machek z Katedry strategie FPH, za KPO se jej účastní prof. Martin Lukeš.