O financování startupů přednášeli partneři katedry z České spořitelny

Ondřej Vaněk a Marta Hejlová, oba absolventi VŠE pro nás přednášeli o možnostech financování startupů. Studenti se seznámili s příklady úspěšných podnikatelů, kteří dokázali přetavit své hobby v podnikání. Diskutovali jsme o různých typech úvěrů a záruk, které mohou podnikatelům pomoci. Studenti si mohli vyzkoušet svoje znalosti z manažerského účetnictví a určit typu podnikání patří předložený Výkaz zisku a ztrát.

Reflexe studentů je pozitivní. Diskuze o výzvách a rizicích spojených s financováním startupů a malých podniků hodnotí jako obzvlášť poučnou. Velmi přínosné informace se týkaly bankovních záruk, o kterých někteří studenti předtím neslyšeli.