Ondřej Dvouletý a Jan Mareš přednášeli pro studenty v Lotyšsku

V posledním říjnovém týdnu vyjeli Ondřej Dvouletý a Jan Mareš do Lotyšska na International Teaching Week na Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera pořádanou v rámci programu Erasmus+. Tato univerzita regionálního charakteru se snaží hrát klíčovou roli v budování regionálního podnikatelského ekosystému. Studenti technických i netechnických oborů mají možnost spolupracovat ve specializovaných laboratořích a následně prezentovat své podnikatelské nápady představitelům místního podnikatelského inkubátoru. Jako velice zajímavý se jeví specializovaný magisterský program zaměřený na virtuální realitu a chytré technologie.

Ondra a Honza tak měli možnost vyučovat na zahraniční univerzitě a poznat tamní dobrou praxi v podpoře studentského podnikání. V rámci tohoto týdne měli i několik příležitostí setkat se s vedoucími představiteli Vidzeme University of Applied Sciences a také s ostatními účastníky tohoto mezinárodního vzdělávacího týdne. Nové poznatky a zkušenosti přispějí ke zkvalitnění práce a výuky na Katedře podnikání.