Ondřej Dvouletý vedl workshop na evaluační konferenci Ministerstva pro místní rozvoj ČR

24. – 25. října proběhla již 5. evaluační konference Národního orgánu pro koordinaci evropských fondů, Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ústředním tématem konference byla komunikace výsledků evaluačních studií a analytických podkladů směrem k relevantním stakeholderům. Konference se zúčastnili představitelé významných vládních institucí, ministerstev a hosté ze zahraničí. Součástí konference byly i odborné workshopy. Ondřej Dvouletý z Katedry podnikání vedl workshop zaměřený na správnou volbu monitorovacích a výsledkových indikátorů, aby souvisely s účelem a cílem dané intervence. V rámci workshopu pak účastníci z nejrůznějších veřejných i soukromých organizací diskutovali i dostupnost dat a indikátorů v českém prostředí.

Více podrobností o proběhlém workshopu..