Úspěch Katedry podnikání v soutěži TAČR – Éta

Technologická agentura ČR (TAČR) minulý týden vyhlásila výsledky soutěže TAČR – Éta. Soutěže se zúčastnilo celkem 526 projektů, 99 z nich uspělo. Vysoká škola ekonomická v Praze získala tři projekty v roli řešitele či spoluřešitele, dva z nich na Katedře podnikání. Jedná se o projekty „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“ (řešitel prof. Lukeš, realizovaný ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR) a „Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor“ (řešitel Dr. Dvouletý, realizovaný ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR). Cílem prvního projektu je identifikovat ty skupiny sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity a nabídnout možná řešení těchto rizik. Projekt se zaměřuje i na aspekty prekarity u nově zakládaných firem. Cílem druhého projektu je vytvořit a otestovat sadu nástrojů (tool box) pro hodnocení ekonomických dopadů/efektů politik a programů účelové podpory podnikového výzkumu a vývoje (VaV) a spolupráce podniků se znalostními institucemi s ohledem na rozdílné zaměření programů/opatření a jejich implementaci, diverzitu podniků a podnikatelských podmínek. Projekty budou realizovány v letech 2020 – 2023.