Top 5 nejzdařilejších projektů z kurzu inovace a podnikání

Téměř 200 studentů v kurzu zaměřeném na management inovací (3PO401), který zajišťuje Katedra podnikání, pracovalo v uplynulém semestru na návrzích inovací. Nově vylepšený design kurzu pojal semináře jako sérii workshopů pro vývoj inovačních projektů. Inovace, kterými se studenti zabývali, sahaly od starostí o jejich rodinné podniky až po zlepšení, která by mohla zavést naše univerzita, nebo nápady pro jejich zaměstnání. Zde sdílíme několik velmi zdařilých projektů ze všech seminářů:

  1. Snazší hledání souboru pro předměty skrz integraci rozhraní Moodle a Insisu

Návrh pro integraci rozhraní Moodle a Insisu vytvořil tým:
Kryštof Tulis, Kateřina Dejdarová, Lucie Souhradová, Ngoc Anh Tran

Kontext a problém: Studenti na VŠE jsou někdy zmateni, kde najít soubory pro výuku (např. prezentace) v mnoha používaných systémech, jako jsou Insis, Teams a Moodle.

Navrhované Řešení: Pro vyřešení problému s vyhledáváním souborů z předmětů, studenti navrhli integraci souborového serveru v systému Insis s nově uvedeným systémem Moodle.

Výzkumné metody: Pro účely uživatelského testování tým oslovil studenty z jiných univerzit a pozoroval je při plnění jednoduchých úkolů, jako je vyhledávání souborů. Přepsané protokoly pomohly určit, v čem přesně spočívá zmatení.

Přijetí: Konzultovaní weboví vývojáři potvrdili, že navrhované řešení lze implementovat, ale také upozornili na to, na co se při plánování implementace zaměřit dále.

  1. Inovace procesu prodeje a instalace solárních elektráren

Návrh pro procesní inovaci byl interně přijat.
Tým: Viktória Kovalová, Štěpán Kohout, Diana Lébrová, Jakub Kříž, Tomáš Krynský

Kontext a problém: Inovace byla vytvořena pro společnost, která poskytuje platformu pro zavádění obnovitelných zdrojů energie v domácnostech propojením techniků a zákazníků. Proces instalace střešního solárního systému se může zadrhnout na nepřesném zaměření, které musí technik a prodejce řešit zvlášť.

Navrhované řešení: Inovace navrhuje dat zákazníkům možnost udělat zaměření střechy pro instalaci svépomocí prostřednictvím nové funkce mobilní aplikace. Díky prvotnímu zaměření, které si zákazník si může sám připravit, se urychluje a zpřesňuje prodejní proces tím, že minimalizuje nutnost opakování práce technika a prodejce.

Výzkumné metody: Tento návrh byl vypracován na základě komplexního výzkumu, který zahrnoval zákazníky i techniky jako respondenty. Zákazníci i technici projevili o řešení zájem a technici zároveň považovali navržené řešení za proveditelné.

Přijetí: Návrh inovace již získal pozitivní zpětnou vazbu od manažera inovací a na jeho realizaci byl vyčleněn rozpočet.

  1. Digitalizace firemních procesů v gastronomickém odvětví

Návrh aplikace pro gastronomické odvětví vytvořil tým:
Viktor Suchý, Noemi Mlynaříková, Eva Znamenáčková a Mariia Gorodnianskaia

Kontext a problém: Náhodně vybraný tým se rozhodl využít pracovní zkušenosti člena týmu, který pracoval na částečný úvazek v kavárně a byl si vědom mnoha neefektivních problémů, s nimiž se podniky jako kavárny potýkají. Když zkombinovali zkušenosti s IT perspektivou jediného mužského člena týmu, začali chápat, jak může být digitalizace v tomto kontextu přínosná.

Navrhované řešení: Hlavním cílem projektu bylo navrhnout aplikaci, která by sjednotila podnikové procesy a uspokojila potřeby vedení podniku a zaměstnanců v gastronomii. Kromě řešení problémů stávajícího systému a modernizace formou digitalizace patří mezi přínosy projektu zvýšení zákaznické zkušenosti, zvýšení loajality zákazníků a udržení zákazníků.

Výzkumné metody: Při provádění kvalitativního výzkumu studenti zjistili, že potřeba digitalizace pro jednu provozovnu nestačí, díky tomu že k rozhovoru získali i vývojáře softwarového řešení, rozšířili svůj původní plán. Pro ověření hypotéz o chování zákazníků provedli další kvantitativní výzkum na 216 pozorováních se 14 proměnnými a sestavili model pomocí logistické regrese a hodnocení rizik projektu a projekce NPV. Byla použita simulace Monte Carlo s 10 000 iteracemi.

Přijetí: Se svým nápadem oslovili společnosti Qerko, Elementary POS, ChoiceOR, Restaumatic, Dotykačku a Pixelfield. Společnost Jedna z oslovených firem dokonce projevila zájem o návrh řešení a již pracuje na vytvoření MVP (Minimum viable product, tj. minimální životaschopný produkt), přičemž odhadovaná doba realizace je 10 měsíců.

  1. Telegram bot pro obchodování s kryptoměnami

Inovace pro aplikaci Moonbot navrhl tým ve složení: Jan Valečka, Jan Raupach, Kristina Vereshchaka, Natalie Typltová

Kontext a problém: Předmětem inovace byla stávající aplikace pro obchodování s kryptoměnami, která neměla vysoký počet uživatelů a postrádala silné odlišení od jiných podobných aplikací.

Navrhované řešení: Inovační projekt navrhl odstranit nedostatky původní verze a zvýšit atraktivitu aplikace. Zvláštním bodem inovace byla navrhovaná integrace s aplikací Telegram, která měla zvýšit její rozšíření.

Výzkumné metody: V rámci výzkumu se podařilo získat více informací, než je obvyklé. Cílem bylo dostat zpětnou vazbu a ověřit účinnost nových funkcí. Ověřování probíhalo prostřednictvím konzultací s odborníky a interním týmem, který dobře rozumí fungování aplikace.

Přijetí: Navržený koncept zaujal odborníky a tým za aplikací, který nyní pracuje na implementaci inovace jako součásti zavedené softwarové společnosti.

  1. Ekologie a úspory v luxusním hotelu

Návrh ekologické inovace pro hotel vytvořil tým ve složení: Anna Hrdinová, Veronika Bíšková, Melánie Mikšovská, Daria Safonova

Kontext a problém: Tým se zaměřil na procesní inovaci v úklidu luxusního hotelu s cílem snížit roční náklady o 130 tisíc korun a přizpůsobit se 70 % zákazníků, kteří považují častou výměnu hotelových ručníků za nepříznivou pro životní prostředí.

Navrhované řešení: Tým vytvořil inovativní program, který respektuje ekologické obavy 70 % zákazníků ohledně časté výměny ručníků. Hosté mohou pomocí visačky na klice k jejich pokoji indikovat, jestli vyžadují denní úklid.  Pokud ne, na baru mohou vyžádat sklenici vína zdarma Projekt by měl optimalizovat úklidové procesy a snížit náklady na 130 tisíc korun ročně.

Výzkumné metody: Tým provedl Fake-door experiment ve spolupráci s hotelovým managementem a recepcí, což umožnilo získat přesné odhady očekávaného využití nového programu ze strany hostů. Program by podle výzkumu v rámci svého pobytu využilo 21 z30 zapojených pobytů, tj. 70 % hostů.Tato metoda poskytla důvěryhodné argumenty implementaci inovace.

Přijetí: Po otestování bylo zjištěno, že návrh měl pozitivní odezvu. Hotel nyní pracuje na implementaci úsporného programu, který nejen snižuje náklady hotelu, ale také odpovídá na obavy o ekologii, které někteří zákazníci luxusních hotelů mají.

Aktualizovaný sylabus předmětu inovace a podnikání

Předmět Inovace a podnikání (3PO401) budeme i nadále rozvíjet. Pro příští semestr je otevřen zápis do kurzu s aktualizovaným sylabem, který ilustruje obrázek. Nová struktura čtyř modulů bude kromě seminářů dále zahrnovat myšlenku inovací prostřednictvím projektů i do přednášek. Děkujeme studentům za jejich nadšení a tvrdou práci v tomto semestru a těšíme se na nové tváře v novém ročníku tohoto kurzu v letním semestru i těch dalších.