Workshop k projektu SDG na konferenci CIRI v Hradci Králové

Prezentace byla zaměřena na partnerství projektu SDG Labs, financovaného z programu Erasmus Plus a vedeného univerzitou UKEN v Krakově a VŠE. Projekt analyzoval situaci v oblasti zelených dovedností ve vzdělávání. Byly identifikovány základní prvky ve vzdělávacím obsahu partnerů projektu. Nový obsah byl vytvořen a testován se studenty během letní školy v Praze. Studenti měli možnost spoluvytvářet obsah. Na základě výstupů testování byly do učebních programů a osnov jednotlivých partnerů přidány podnětné prvky.