Workshop Řízení rizik ve firmách v době pandemie a zkušenosti z ČR i zahraničí

Katedra podnikání Vás zve na workshop, který bude moderovat Kateřina Haring, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek. Jejími hosty budou Ludmila Klimešová (Director, Global Business Services – Employee Shared Services at Celestica), Hana Žůrková (Chairman Of The Board Of Directors ve společnosti ORGREZ a.s.) a Radka Šušková (zakladatelka a jednatelka New Dimension, s.r.o.). Na workshopu budou prezentovány zkušenosti firem z rok trvající situace a pandemie a výsledky průzkumu PWC.

Workshop se bude konat online 20. dubna od 19:30 online přes MS Teams a je určen výhradně pro studenty VŠE (zadávejte tedy prosím své školní e-mailové adresy – registrace přes jiné e-mailové adresy budou neplatné).

Registrace jsou uzavřeny.

Workshop je organizován v rámci ESF OP VVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“.

Zdroj foto: Forbes.cz