Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.

Odborná asistentka, tajemnice katedry

Email: blanka.habrmanova@vse.cz

Kancelář: RB 427

Zaměření

 • zakládání podnikání
 • podnikání
 • business model
 • podnikatelský plán
 • nástupnictví
 • odchod podnikatele z firmy

Vyučované předměty

 • Zakládání podnikání
 • Entrepreneurship of SME´s
 • Entrepreneurship

Účast na výzkumných projektech

 • Sustainaible Corporate Responsibility (IGA FPH VŠE)

Publikační činnost

 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • CZAPRAN, Tomasz Bronislaw, HABRMANOVÁ, Blanka. Motivation of Research Degree Graduates for Academic Career – Comparative Research Between Poland And Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings [online]. Praha, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 252–261. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/180-Czapran-TomaszBronislaw-paper.pdf.
 • PICHANIČ, Mikuláš, HABRMANOVÁ, Blanka, SRPOVÁ, Jitka, STAŇKOVÁ, Anna. The Importance of Factors and Forms for Entrepreneur’s Exit from Founded SMEs. In: GELDEREN, Marco van (ed.). 57th World Conferemce of the International Cpuncil for Small Business – Leading from the Edge [CD-ROM]. Wellington, 10.06.2012 – 13.06.2012. Wellington : ICSB, 2012. 35 s. ISBN 978-0-9819028-4-5.
 • VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka, aj. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6. (Další autoři: CARDOVÁ, Zdeňka, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HABRMANOVÁ, Blanka, HARTMAN, Ladislav, HRABAL, Jindřich, KREJČÍ, Filip, KŘÍŽEK, Miroslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUNZ, Vilém, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MÜLLEROVÁ, Jana, PEŠEK, Ondřej, SEKANINA, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠIMAN, Josef, VEBER, Jaromír).