Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Odborný asistent

Email: jan.mares@vse.cz

Kancelář: RB 428

LinkedIn profil

start-upy.cz, janmares.top

Zaměření

 • marketing pro start-upy
 • online marketing
 • psychologie podnikání

Vyučované předměty

 • Marketingová komunikace a prodej pro start-upy
 • Inovace a podnikání
 • Marketingová komunikace a prodej pro start-upy (anglicky)

Účast na výzkumných projektech

 • Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)
 • Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace (IGA FPH VŠE)
 • Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic (IGA FPH VŠE)

Publikační činnost

 • SRPOVÁ, Jitka a kolektiv. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Determinants of Regional Entrepreneurial Activity in the Czech Republic. ACTA VŠFS [online]. 2016, roč. 10, č. 1, s. 31–46. ISSN 1802-792X. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Entrepreneurial Activity in the Czech Regions: Are Business Companies and Self-employed Individuals Affected by the Same Factors? In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 418–428. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/48-Dvoulety-Ondrej-paper.pdf.
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Relationship between unemployment and entrepreneurial activity: Evidence found among Visegrad countries. In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Proceedings of the 4th International Conference: Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability (IMECS) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 146–156. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • DVOULETÝ, Ondřej, MAREŠ, Jan. Analysis of factors influencing development of registered businesses in the Czech Republic. In: Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: Sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015) [online]. Praha, 09.12.2015. Praha : Vysoká škola finanční a správní, z. ú, 2015. 11 s. ISBN 978-80-7408-128-6. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/dvoulety_mares.pdf.
 • KAŠPAROVÁ, Eva, MAREŠ, Jan. Preparing students for challenges related to virtual team management. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 733–742. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/71-Kasparova-Eva-paper.pdf.
 • KAŠPAROVÁ, Eva, MAREŠ, Jan. Social Media Usage and Its Impact in the Current Teaching and Learning. In: Proceedings of the ISIS Summit Vienna 2015 [online]. Vídeň, 03.06.2015 – 07.06.2015. Vídeň : MDPI Sciforum, 2015. 1 s. DOI: 10.3390/isis-summit-vienna-2015-T2003.
 • KAŠPAROVÁ, Eva, MAREŠ, Jan. Virtual Team as a Progressive Form of Mutual Co-operation in Managerial Theory and Practice. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability IMACS 2015: Proceedings of the 3rd International Conference [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015, s. 99–107. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability IMACS 2015 [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015. 334 s. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • LUKEŠ, Martin, JAKL, Martina, ZOUHAR, Jan, MAREŠ, Jan. Zapracování výstupů GEMu do závazné ex-ante analýzy „Předběžné posouzení finančních nástrojů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020”. Praha, 2015. OP PIK_verze_5-3_EK_02-2014.
 • ANDERA, Michal, MAREŠ, Jan. Personality characteristics of ICT startup founders. In: ESU 2014 Conference and Doctoral Programme. Lund, 18.08.2014 – 23.08.2014. Lund : Lunds Universitet, 2014, s. 53. ISBN 978-91-7623-251-4.
 • LUKEŠ, Martin, JAKL, Martina, ZOUHAR, Jan, MAREŠ, Jan. Zapracování výstupů GEMu do OP PIK. Praha, 2013. OP PIK_verze_5-3_EK_02-2014.