Ing. Jana Müllerová

Odborná asistentka

Email: jana.mullerova@vse.cz

Kancelář: RB 429

LinkedIn profil

Zaměření

 • malé a střední podniky
 • sociální podnikání
 • obchodní etiketa
 • podnikání v kultuře
 • podnikatelská etika

Vyučované předměty

 • Základy podnikání se zaměřením na kulturu
 • Etiketa pro manažery
 • Sociální podnikání
 • Entrepreneurship of SME´s

Účast na výzkumných projektech

 • Sustainaible Corporate Responsibility (IGA FPH VŠE)
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI)
 • Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání (IGA FPH VŠE)

Publikační činnost

 • DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, PEŠEK, Ondřej, HORNÝ, Stanislav, SURYNEK, Alois, JAROŠOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Jana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, VONDRA, Zdeněk. Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury. [Metodika]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016.
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, aj. Applied Cultural Economics: Surveys Accross Europe and in Czech Municipalities. 1. vyd. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014. 220 s. ISBN 978-80-86175-98-0. (Další autoři: KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, PÁTEK, Zdeněk, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana).
 • DOSTÁL, Petr, ČERNÁ, Jitka, aj. Marketingové řízení památkových objektů. 1. vyd. Praha : Ekopress, s.r.o, 2014. 195 s. ISBN 978-80-87865-14-9. (Další autoři: DIANOVÁ, Markéta, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HANZLÍK, Jan, CHYTKOVÁ, Zuzana, JAROŠOVÁ, Eva, KARLÍČEK, Miroslav, MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana, SURYNEK, Alois, DVOŘÁK, Olga, HOLUBOVÁ-NOVOTNÁ, Renáta, KOLOUCHOVÁ, Daniela, KUBŮ, Jaromír, PATOČKA, Jiří, SVOBODA, Petr, TAHAL, Radek, VESELÁ, Martina, ZAMAZALOVÁ, Marcela).
 • MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. The cultural policy of the local government and the problems of the small and medium sized subjects from the cultural sector – evidence from the Czech republic. In: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Albena, 01.09.2014 – 10.09.2014. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 389–398. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-5659.
 • MÜLLEROVÁ, Jana. Kutná Hora – analýza vybraných aspektů rozvoje podnikatelských subjektů v kulturním sektoru. In: Ekonomika v pohybu [CD]. Praha, 19.06.2013 – 20.06.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 164–168. ISBN 978-80-245-1943-2.
 • BARTON, Monika, MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. Disney strategy in management – Inspiration from Arts and Creative Industries. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy v podnikovej sféry. Bratislava, 17.05.2012. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 15–20. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, HANZLÍK, Jan. European Context of Czech Cultural Sector. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2012. 175 s. ISBN 978-80-86175-83-6. (Další autoři: ČERNÁ, Jitka, CHYTKOVÁ, Zuzana, JANSA, Hynek, KARLÍČEK, Miroslav, KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, STRÁNSKÁ, Alžběta).
 • MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. Koncepce podpory kultury v ČR v kontextu potřeba zájmů občanů. Bratislava : ALDO Bratislava, 2012. 6 s. ISBN 978-80-970759-2-7. In: Manažment podnikania a vecí verejných – Zborník vedeckých prác.
 • SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana. Strategické řízení v subjektech v kultuře – závěry z pilotního terénního šetřenív Pacově. In: DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta et al.(ed.). Management kultury. Sborník z milníkové konference projektu NAKI. Praha, 14.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 66–72. ISBN 978-80-86175-81-2.
 • VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka, aj. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6. (Další autoři: CARDOVÁ, Zdeňka, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HABRMANOVÁ, Blanka, HARTMAN, Ladislav, HRABAL, Jindřich, KREJČÍ, Filip, KŘÍŽEK, Miroslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUNZ, Vilém, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MÜLLEROVÁ, Jana, PEŠEK, Ondřej, SEKANINA, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠIMAN, Josef, VEBER, Jaromír).