Ing. Martin Viktora

Doktorand v kombinované formě studia

Email: martin.viktora@vse.cz

Kancelář: RB 428

Zaměření

  • Inovace v podnikání a ve veřejném sektoru

Vyučované předměty

  • Inovace v podnikání

Účast na výzkumných projektech

  • Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti IGA FPH VŠE

Publikační činnost

  • VIKTORA, Martin, ŠPAČEK, Miroslav. Innovative approaches and creativity in economic administration of courts in the Czech Republic. In: 2017 EGPA Annual Conference [online]. Milano, 28.08.2017 – 01.09.2017. Milano : EGPA/European group for public administration, 2017, s. 1–13. Dostupné z: http://www.egpa-conference2017.org/programme/.