Ing. Michal Andera, Ph.D.

Odborný asistent

Email: michal.andera@vse.cz

Kancelář: RB 452

LinkedIn profil

Vyučované předměty

 • Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu (anglicky)
 • Podnikatelské praktikum
 • Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu
 • Entrepreneurship and New Business Venturing

Účast na výzkumných projektech

 • Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)
 • Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy (IGA FPH VŠE)

Publikační činnost

 • ANDERA, Michal, LUKEŠ, Martin. Business Incubators in the Czech Republic: Well spent money? In: LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan, MAREŠ, Jan, DVOULETÝ, Ondřej, ŠPAČEK, Miroslav, SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016 [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : VŠE Praha, 2016, s. 9–20. ISBN 978-80-245-2153-4. Dostupné z: http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf.
 • ANDERA, Michal. Education in innovation management and entrepreneurship: sharing experiences in teaching and learning [online]. Praha, 27.05.2016. Dostupné z: http://kpo.vse.cz/ruzne/workshopy/. Celosvětový workshop (Účastníků: 26, z toho zahraničních: 25).
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • JIŘINOVÁ, Kateřina, KOLIŠ, Karel, ANDERA, Michal. The Usage of Open Innovation, Innovation Problems and Trends. International Journal of Business and Management Study [online]. 2015, roč. 2, č. 1, s. 108–112. ISSN 2372-3955. Dostupné z: http://seekdl.org/nm.php?id=5567.
 • POTANČOK, Martin, VONDROVÁ, Dagmar, ANDERA, Michal. Psychological Aspects and Barriers of eHealth Implementation. In: IDIMT-2015 Information Technology and Society Interaction and Interdependence. Poděbrady, 09.09.2015 – 11.09.2015. Linz : Trauner Verlag Universität, 2015, s. 431–438. ISBN 978-3-99033-395-2.
 • ANDERA, Michal, MAREŠ, Jan. Personality characteristics of ICT startup founders. In: ESU 2014 Conference and Doctoral Programme. Lund, 18.08.2014 – 23.08.2014. Lund : Lunds Universitet, 2014, s. 53. ISBN 978-91-7623-251-4.
 • ANDERA, Michal, LUKEŠ, Martin. Vision, Strategy and Goals in ICT Startups. In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Economic Development and Management of Regions [online]. Hradec Králové, 04.02.2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 9–15. ISBN 978-80-7435-369-7. Dostupné z: http://fim.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_4.pdf.
 • JIŘINOVÁ, Kateřina, ANDERA, Michal, KOLIŠ, Karel. Review of service innovation in czech companies. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 580–587. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/415-Jirinova-Katerina-paper.pdf.