Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI

Realizace: Listopad 2022 – Prosinec 2023
Financováno z: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zakázka
Cíl projektu: Cílem projektu bylo provedení komplexního zhodnocení dopadů programů OP PI a OP PIK na konkurenceschopnost provedené na základě kontrafaktuální dopadové analýzy a dalších metod. Mezi hlavní závěry patří, že alokovaná podpora jednoznačně vede ke zvyšování zaměstnanosti v podpořených podnicích a přispívá ke zdrojům konkurenceschopnosti. Dále bylo zjištěno, že podpora alokovaná ve formě finančních nástrojů přispívá k posilování konkurenceschopnosti lépe než dotační podpora. Zpráva nabízí řadu doporučení pro tvorbu operačních programů a směřování politik podpory podnikání v České republice.
Výstupy projektu:
–           Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI: Závěrečná zpráva (https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2023/12/03-ZZ_Expost-OP-PIK.pdf)
–           Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI: Situační zpráva, odpověď na EO NKÚ (Zpráva za II. b) etapu) (https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2023/10/02b-SZ_Expost-OPPIK.pdf)
–           Ex-post evaluace OP PIK a replikace kontrafaktuální dopadové evaluace OP PI: Kontrafaktuální dopadová analýza OP PI (Zpráva za II. a) etapu) (https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2023/10/02a-CIE-OPPI_Expost-OPPIK.pdf)
Koordinátor projektu: Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.