Research plan of Product Management in startups

Doba realizace: 2018 – 2020
Financováno z: IGA VŠE
Obsah projektu:
Koordinátor projektu na VŠE: Mgr. Paolo Lacche, M.Sc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: