Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy

Doba realizace: 2014
Financováno z: IGA FPH VŠE (IG303013)
Obsah projektu:
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Michal Andera
Další zapojení členové Katedry podnikání:
Výstupy z projektu: