Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI)

Doba realizace: 2011 – 2015
Financováno z: Ministerstvo kultury ČR (DF11P01OVV024)
Obsah projektu: Cílem projektu je vyvinout certifikovanou metodiku pro posuzování efektivnosti vynaložení veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných služeb kultury.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D., Ing. Jana Müllerová, Ing. Jan Mísař
Výstupy z projektu: http://naki-vse.cz/vystupy.php