Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic

Doba realizace: 2012 – 2014
Financováno z: IGA FPH VŠE Praha
Obsah projektu: Dlouhodobé studie podnikatelských aktivit v počátečních stádiích nám pomáhají pochopit vliv řady faktorů na budoucí výstupy těchto aktivit. Cílem projektu bylo analyzovat řadu faktorů ovlivňujících zrození a zánik vznikajících a velmi mladých podnikatelských aktivit. Byla sesbírána data  od 371 podnikatelů v počátečním stádiu, kteří byli poprvé zachyceni v rámci projektu Global Entrepreneurship Monitor v letech 2011 a 2013. S podnikateli byly provedeny rozhovory ve třech a čtyřech vlnách v letech 2012 až 2015 a byli dotazováni na jejich podnikatelské aktivity a jejich výsledky. Za použití regresní analýzy byl zkoumán dopad řady faktorů na výsledky podnikatelských aktivit v počátečních stádiích.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Jan Mareš, Ing. Ondřej Dvouletý
Výstupy z projektu: Řada akademických článků v časopisech s impakt faktorem (Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Prague Economic Papers) a prezentace na několika významných zahraničních konferencích jako např. IECER 2014, ICAP 2014, MSED 2015, ICP 2016 a dalších.