Hodnocení inovací

Doba realizace: 2014 – 2015
Financováno z: TAČR (TD020325)
Obsah projektu: Cílem projektu bylo vyvinout metodiku pro hodnocení efektivnosti inovací pro podnikatelskou i neziskovou sféru, a to v návaznosti na monitoring odborné literatury a vlastní výzkum. Výstupem projektu bude metodika v textové podobě a v podobě online rozhraní. Zájem o aplikaci výsledků do praxe potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a sdružení Czech Top 100.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Miroslav Špaček, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání:  doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Výstupy z projektu: Metodika hodnocení inovací pro ziskový i neziskový sektor