Kritické zhodnocení otevřených inovací ve státní správě v krizových situacích

Doba realizace: 2021–2023
Financováno z: IGA FPH
Obsah projektu: Cílem projektu je kriticky zhodnotit roli otevřených inovací ve státní správ při řešení turbulentních a komplexních problémů, jako například pandemie COVID-19. Při řešení podobných krizových situací je potřeba zapojit aktéry z širokého spektra zaměření.

Projekt využívá pohledu síťových teorií (Actor-Network Theory a Social Network Theory) při zkoumání přechodu otevřených inovací z fáze nápadu k implementaci. Teorie sítí jsou vhodné pro studium otevřených inovací, jejichž podstatou je kolaborace velkého množství interních a extérních aktérů. Přechod od iniciace k implementaci navíc často znamená dynamickou proměnu aktérů zapojených do daného inovačního projektu.

Za pomoci analýzy hloubkových rozhovorů a dokumentů a metod analýzy sítí odpovídáme na výzkumné otázky pojící se ke struktuře, organizaci, proměnlivosti a budování kolaborativních sítí, které stojí za zrodem a implementací projektů otevřených inovací určených k řešení situace kolem pandemie COVID-19 v České republice.

Tento projekt přispívá k rozvoji znalostí o roli otevřených inovací ve státní správě, jejich roli při řešení krizových situací a využití síťových teorií při výzkumu inovací ve státní správě.

Koordinátor projektu: Veronika Šlapáková Losová
Garant projektu: doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA