Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: případ coworkingu

Doba realizace: 2020–2022
Financováno z: GAČR (20-06716S)
Obsah projektu: Cílem projektu je detailně prozkoumat vztahy mezi otevřenými kancelářemi využívanými v odvětví coworkingu na straně jedné a výkonností a duševní pohodou členů těchto coworkingových prostor na straně druhé.

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu výzkumů a reportáží ohledně vztahu mezi otevřenými kancelářemi na straně jedné a výkonností a duševní pohodou pracovníků na straně druhé. Výzkum konzistentně ukazuje na negativní vztah mezi otevřenými kancelářemi a různými proměnnými na straně pracovníků. Existují nicméně důvody, proč být skeptický ohledně zobecnitelnosti těchto negativních výsledků. Jedním z hlavních důvodů je raketový nárůst coworkingu, který představuje systém otevřených kanceláří, ve kterých jedinci platí za to, že mohou pracovat vedle někoho jiného raději než sami. Navrhujeme zaměřit se podrobněji právě na coworking, abychom porozuměli tomu, proč design otevřených kanceláří funguje v tomto systému lépe. Data z dotazníkového průzkumu obohatíme o kvalitativní rozhovory, pozorování a objektivizující metody využívající tzv. real-time experience-sampling (ESM). Hledáme odpovědi na čtyři výzkumné otázky ohledně vztahů mezi otevřenými kancelářemi a výkonností a duševní pohodou pracovníků. Očekáváme, že tyto vztahy nejsou tak jednoznačné, jak dosavadní výzkum naznačuje.

Koordinátor projektu: doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Mgr. Marko Orel Ph.D.

Will Bennis, Ph.D.

Ing. Manuel Mayerhoffer