Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)

Doba realizace: 2015 – 2018
Financováno z: Erasmus + (2015-1-SK01-KA203-008915)
Obsah projektu: SUPER si klade za cíl vytvořit systémy pro podporu podnikatelských inkubátorů a podnikání na vysokých školách, a podpořit tak studenty těchto institucí při přeměně myšlenek do praxe a při reálném zakládání firem. Projekt je inovativním způsobem zaměřen na rozvoj základních a průřezových dovedností ve smyslu iniciativy a podnikatelského ducha: inovace je obsažena v přístupu “vybavit” a “umožnit”.

Aktivity zahrnují:

  1. Vývoj a údržbu vícejazyčné platformy SUPER OER
  2. Identifikaci kritických faktorů úspěchu a neúspěchu při podnikatelské inkubaci a podpoře na vysokoškolských institucích
  3. Vývoj SUPER inkubační soupravy nástrojů, nejlepší praxe, kontrolních seznamů, apod.
  4. Vývoj výukových materiálů a kurzů o zahájení a rozvoji podnikání pro vysokoškolské studenty v online i prezenční verzi,
  5. Pilotní nasazení SUPER soupravy nástrojů na vysokoškolských institucích v ostrých kurzech se studenty a ověření jejich relevance a správnosti
  6. Vývoj pokynů pro implementaci SUPER modelu, soupravy nástrojů a kurzů

http://super-project.eu/

Koordinátor projektu: Komenského univerzita v Bratislavě
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Michal Andera,

Ing. Jan Mareš