Sustainaible Corporate Responsibility (SCR)

Doba realizace: 2016 – 2017
Financováno z: IGA FPH VŠE
Obsah projektu: Projekt vychází z výzkumů zaměřených na koncept Corporate Social Responsilibity (CSR) a svým zaměřením na Sustainable Corporate Responsibility (SCR) přináší posun v rozsahu a časové dimenzi zodpovědnosti organizací. Koncept CSR se zaměřuje na tzv. 3P – ekonomickou zodpovědnost, sociální zodpovědnost a environmentální zodpovědnost. Koncept SCR se navíc zaměřuje i na dlouhodobou udržitelnost tzn. 3P a časovou dimenzi zodpovědnosti. Vědecký přínos předkládaného výzkumného projektu spočívá v rozšíření známého konceptu CSR o časovou dimenzi, návrhu modelů SCR pro MSP a pro velké organizace.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání:  Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D., Ing. Jan Mísař, Mgr. Štěpánka Hronová, Ing. Jana Müllerová