Intelektuální kapitál jako moderní forma investic do startupů

Katedra podnikání připravila ve spolupráci s ICIA http://www.icia.cz/ workshop na téma „Intelektuální kapitál: moderní forma investice do startupů“.

  • Co je intelektuální kapitál
  • Proč je intelektuální kapitál v dnešní době tak důležitý
  • Jak nakládat s intelektuálním kapitálem při založení startupů

Prezentaci vedl Robert Janča, jeden ze zakládajících členů ICIA a mnohonásobný entrepreneur, který dával praktické příklady ze svých firem.

Pro úspěch probíhal workshop v následujících termínech:

5. 3. 2018
29.10.2018

Workshop katedra zorganizovala v rámci ESF OP VVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“.