Podnikání v biokosmetice

Katedra podnikání uspořádala v pondělí 30. dubna v 19.30 na VŠE v Praze workshop na téma Podnikání v biokosmetice s Anetou z Biorythme. https://www.biorythme.cz/

Workshop byl zorganizován v rámci ESF OP VVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“.